Moderator - blog

UPAMIĘTNIANIE PRZYZNANIA DOKTORATU HONORIS CAUSA PROF. DR. HAB. MARKOWI ŚWITOŃSKIEMU

JM Rektor UPP i Prof. dr hab. Marek Świtoński

UPAMIĘTNIANIE PRZYZNANIA DOKTORATU HONORIS CAUSA PROF. DR. HAB. MARKOWI ŚWITOŃSKIEMU

W holu Collegium Maximum 31 maja br. uroczyście odsłonięto nazwisko prof. dr hab. Marka Świtońskiego na tablicy upamiętniającej przyznanie naukowcom Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu tytułu doktora honoris causa przez inne uczelnie.

W odsłonięciu uczestniczyły władze uczelni, dziekani oraz naukowcy Katedry Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt.

Uczelniana Sesja Studenckich Kół Naukowych 2023

Szanowni Państwo,

z wielką przyjemnością chciałbym poinformować, że studenci działający w ramach Studenckich Kół Naukowych na naszym Wydziale odnieśli ogromny sukces na arenie ogólnouczelnianej w trakcie Sesji Studenckich Kół Naukowych 2023. Jest to dowód na reprezentowanie wysokiego poziomu prowadzonych badań, jak i zaangażowania studentów w prace ponadwymiarowe. Wszystkim studentom biorącym udział w SKN serdecznie gratuluję i życzę dalszych sukcesów na arenie lokalnej oraz poza murami Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Sekcja Przyrodnicza:

Wykład prof. dr hab. Agaty Chmurzyńskiej

Pani prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Agata Chmurzyńska

W dniu 26 maja 2023r. odbył się otwarty wykład prof. dr hab. Agaty Chmurzyńskiej, dedykowany dla wszystkich pracowników Wydziału. Tytuł wykładu to: „Polimorfizm genów, wybory żywieniowe i zdrowie”. Pani Profesor jest kierownikiem Katedry Żywienia Człowieka i Dietetyki na Wydziale Nauk o Żywności i Żywieniu UPP, ale swoją działalność naukową rozpoczynała na naszym Wydziale, gdyż pracę doktorską realizowała w Katedrze Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt (promotor – prof. dr hab. Marek Świtoński).

GRANT W KONKURSIE POLONEZ BIS 3 PRZYZNANY NA NASZYM WYDZIALE

GRANT W KONKURSIE POLONEZ BIS 3 PRZYZNANY NA NASZYM WYDZIALE

W rozstrzygniętym właśnie konkursie programu POLONEZ BIS złożono w sumie 230 wniosków, z czego 47 projektów zostało zakwalifikowanych do finansowania. Jeden z nich będzie częściowo realizowany na naszym Wydziale: „POLLINATORS ET AL. - Pobocza dróg jako ważne połączenie dla owadów zapylających w krajobrazie miejskim”, którego kierownikiem jest dr Irene Piccini z Uniwersytetu w Turynie.

Wizyta studentów z Wageningen University

Dnia 19 maja 2023 roku na naszym Wydziale odbyła się wizyta studentów ze stowarzyszenia studenckiego "De Veetelers" z Wageningen University w Holandii. Spotkanie miało na celu wymianę wiedzy i doświadczeń z zakresu hodowli bydła oraz zrównoważonego rolnictwa.

Wydarzenie rozpoczęło się od przywitania studentów przez dr hab. Marcina Pszczołę, który pełnił rolę gospodarza spotkania. Przedstawił on informacje o Polsce oraz omówił kontekst hodowli bydła w kraju. Następnie głos zabrała Caroolien Spaans, doradczyni rolna w Ambasadzie Królestwa Niderlandów w Polsce.

Dwa nowe granty OPUS na Wydziale

Doskonałe informacje spłynęły do nas w dniu wczorajszym z Narodowego Centrum Nauki!

Dwoje pracowników Wydziału uzyskało finansowanie grantów w ramach programu OPUS – są to dr hab. Zofia Madeja i dr hab. Jakub Cieślak, pracownicy Katedry Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt.

Dr hab. Zofia Madeja będzie realizowała projekt pt. „Rola mitochondriów w kształtowaniu rozwoju zarodków ssaków, od zapłodnienia do pierwszych sygnałów indukujących różnicowanie komórek” na łączną kwotę 2 711 954zł.

Seminarium SKN Instrukcja spaceru po lesie

Pakat seminarium - Instrukcja spaceru po lesie
Drodzy Studenci, Doktoranci i Pracownicy Naukowi,
jako Opiekun Studenckiego Koła Naukowego Zootechników i Biologów prowadzonego na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach chciałbym Państwa serdecznie zaprosić na kolejne spotkanie odbywające się w ramach cyklicznych wykładów zatytułowanych „seminaria SKN”. Tym razem gościmy Pana dra Sebastiana Pilichowskiego (Żywa edukacja, Zespół Szkół Przyrodniczo-Technologicznych), który wygłosi wykład pt. „Instrukcja spaceru po lesie”.

Wykład odbędzie się w czwartek, 25.05.2023, o godz. 15:00

Akademickie czwartki - Koty z probówki i psy z mrożonki - magia czy codzienność w praktyce lekarza weterynarii

Plakat informacyjny -

Serdecznie zapraszamy na wykład z cyklu „Akademickie czwartki – spotkania z nauką dla uczniów szkół średnich

nt. "Koty z probówki i psy z mrożonki - magia czy codzienność w praktyce lekarza weterynarii"

Zapraszamy do rejestracji grupowej lub indywidualnej za pośrednictwem kodu QR na plakacie lub pod linkiem https://forms.gle/t8LePihFudUwM9Sd7

Studenckie koła naukowe tworzą innowacje

„Studenckie koła naukowe tworzą innowacje”.

Wśród Laureatów konkursu organizowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje” znalazł się projekt z Naszego Wydziału.

Sekcja Farmakologów i Toksykologów Weterynaryjnych działająca przy SKN Medyków Weterynaryjnych pod opieką naukową sekcji - dr hab. Lidia Radko- prof. UPP,  otrzymała finansowanie projektu pt. "Bezpieczeństwo stosowania związku pochodzenia roślinnego z wybranymi lekami weterynaryjnymi - badania in vitro"

Wartość dofinansowania - 70 000 PLN

XXIII Sympozjum Studenckich Kół Naukowych

Szanowni Państwo,
w pierwszej kolejności chciałbym bardzo pogratulować oraz podziękować osobom zaangażowanym w działalność ruchu Studenckich Kół Naukowych na naszym Wydziale. Zarówno Studenci jak i Opiekunowie wykazali się wielką kreatywnością podczas dzisiejszego święta wygłaszając wyniki realizowanych badań w ramach poszczególnych Sekcji tematycznych. Prace dotyczyły owadów i ich wykorzystania jako materiały paszowe, jak również ryb, gadów, ptaków, kończąc na ssakach.

PROFESOROWIE WWZ W GRONIE NAJLEPSZYCH NAUKOWCÓW NA ŚWIECIE WG. RESEARCH.COM

Witryna Research.com

PROFESOROWIE DAMIAN JÓZEFIAK I PIOTR TRYJANOWSKI W GRONIE NAJLEPSZYCH NAUKOWCÓW NA ŚWIECIE WG. RESEARCH.COM

Platforma akademicka Research.com opublikowała listy rankingowe naukowców w 24 obszarach tematycznych nauki (ocena jest oparta na artykułach i wartościach cytowani dla badanego obszaru). W rankingu najlepszych badaczy na świecie znalazło się dwóch naukowców Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Stypendia MEiN dla naszych Studentów

Stypendia MEiN dla naszych Studentów

Stypendia MEiN dla naszych Studentów

Dwie studentki kierunku Zootechnika, Pani Bogumiła Nowak oraz Pani Maria Skorupka (obecny III rok Zootechniki) otrzymały stypendium Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia naukowe na rok akademicki 2022/2023. Do MEiN wpłynęło 1150 wniosków, warunki formalne spełniały 1104 wnioski a stypendia otrzymało 348 studentów. Kandydatury oceniał zespół ekspertów reprezentujących wszystkie dziedziny naukowe.

Studentkom oraz opiekunowi naukowemu, prof. dr hab. Adamowi Cieślakowi, serdecznie gratulujemy!

Goście z Turcji w ramach wymiany studenckiej

W ostatnim czasie poznański oddział IVSA (International Veterinary Students’ Association) gościł studentów z oddziału IVSA w Aydin (Turcja). Wymiana okazała się ogromnym sukcesem! Dzięki wsparciu pracowników UPP, goście z Turcji mieli możliwość odbycia warsztatów z biopsji i punkcji z wykorzystaniem USG pod okiem dr Michała Grussa, poznali szczegóły życia pszczół dzięki uprzejmości dr Aleksandry Łangowskiej, a także odwiedzili pracownię histologii oraz prosektorium, w czym wsparli studentów prof. dr hab. Hanna Jackowiak oraz dr Mateusz Hetman.

Ściek prawdę Ci powie - epidemiologia w praktyce

Plakat informacyjny nt. Ściek prawdę Ci powie - epidemiologia w praktyce

Drodzy Studenci, Doktoranci i Pracownicy Naukowi,
jako Opiekun Studenckiego Koła Naukowego Zootechników i Biologów prowadzonego na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach chciałbym Państwa serdecznie zaprosić na kolejne spotkanie odbywające się w ramach cyklicznych wykładów zatytułowanych „seminaria SKN”. Tym razem gościmy naszego absolwenta, Pana dra Pawła Zmorę (Zakład Wirusologii Molekularnej, Instytut Chemii Bioorganicznej PAN), który wygłosi wykład pt. „Ściek prawdę Ci powie - epidemiologia w praktyce”

Centrum Kliniczne B+R Medycyny i Hodowli Zwierząt oraz Ochrony Klimatu UPP

Projekt Centrum klinicznego B+R medycyny i hodowli zwierząt oraz ochrony klimatu

27 lutego na terenie Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu odbyło się uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę Centrum Klinicznego B+R Medycyny i Hodowli Zwierząt oraz Ochrony Klimatu. W uroczystości wzięły udział władze UPP i Wydziału oraz przedstawiciele władz miasta i samorządu, między innymi pan Krzysztof Grabowski, wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego oraz dr Bartłomiej Wróblewski, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.

Prof. dr hab. Mathias Z. Strowski otrzymał tytuł doktora honoris causa UPP

prof. dr hab. Mathias Z. Strowski doctor honoris causa Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu1 of 22«»Start slideshowZamknij

Wybitny naukowiec i lekarz praktyk prof. dr hab. Mathias Z. Strowski otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Docenione zostały wybitne osiągnięcia Profesora z zakresu gastroenterologii i diabetologii. Wręczenie tego honorowego tytułu nastąpiło 24 lutego 2023 r. w Kolegium Rungego.

Zaszczytny tytuł przyznany został przez Senat UPP na wniosek Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach, z którym Profesor od lat prowadzi owocną współpracę naukową.

Nowy projekt na Wydziale finansowany przez ARiMR

Logo Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (Działanie M16 „Współpraca”) pozyskano dofinansowanie operacji pt. „Opracowanie innowacyjnej technologii produkcji wysokiej jakości mięsa świń żywionych paszą wzbogaconą w kwasy omega-3 i kwercetynę z cebuli odpadowej”. Pełna wartość grantu na przeprowadzenie kompleksowych badań wynosi 4 499 305 zł, przy czym badania prowadzone na UPP są finansowane w 100% z otrzymanego grantu.

Sukces studentów Weterynarii

Podczas XVII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Weterynaryjnych Studenckich Kół Naukowych Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych w roku akademickim 2021-2022, decyzją Komisji Konkursowej główną nagrodę otrzymali nasi studenci kierunku Weterynaria Mateusz Zatt oraz Sara Tomasik. Przedstawili Oni pracę pt."Wrażliwość na antybiotyki bakterii izolowanych z moczu psów i kotów z klinicznym zapaleniem pęcherza moczowego”. Badania prowadzone były pod opieką prof. UPP dr hab. Agnieszki Pękali-Safińskiej oraz dr n. wet. Arkadiusza Dorsa.

Intymne życie zwierząt

Plakat informacyjny nt. Intymne życie zwierząt

Drodzy Studenci, Doktoranci i Pracownicy Naukowi,
jako Opiekun Studenckiego Koła Naukowego Zootechników i Biologów prowadzonego na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach chciałbym Państwa serdecznie zaprosić na kolejne spotkanie odbywające się w ramach cyklicznych wykładów zatytułowanych „seminaria SKN”. Tym razem Pan dr Adam Zbyryt (Uniwersytet w Białymstoku), współautor audycji „Dwóch ludzi z puszczy” (Radio357) wygłosi wykład pt. „Intymne życie zwierząt”.

Dofinansowanie projektów w ramach działania M16 Współpraca PROW

Logo programu - działania M16 "Współpraca" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w dniu 30 stycznia 2023 r. opublikowała listę projektów, które są rekomendowane do dofinansowania w ramach działania M16 "Współpraca" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
 
Miło nam poinformować, że dofinansowanie otrzymali naukowcy z naszego Wydziału:
  • Dr inż. Aleksandra Łangowska:
    • nazwa grupy operacyjnej: Apis Pro Futuro 

Czy jest dla nas miejsce na Ziemi

Łukasz \Sakowski wykład Czy jest dla nas miejsce na Ziemi?

„Czy jest dla nas miejsce na Ziemi?”

Drodzy Studenci, Doktoranci i Pracownicy Naukowi,
jako Opiekun Studenckiego Koła Naukowego Zootechników i Biologów prowadzonego na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach chciałbym Państwa serdecznie zaprosić na kolejne spotkanie odbywające się w ramach cyklicznych wykładów zatytułowanych „seminaria SKN”. Tym razem gościmy naszego absolwenta Pana Łukasza Sakowskiego (totylkoteoria.pl), pomysłodawcy plebiscytu „Biologiczna Bzdura Roku”, który wygłosi wykład pt. „Czy jest dla nas miejsce na Ziemi?”
 

Strony

Subskrybuj RSS - Moderator - blog