Laboratorium badania mięsa na obecność włośni wkrótce na naszym Wydziale

W Katedrze Nauk Przedklinicznych i Chorób Zakaźnych naszego Wydziału powstaje Laboratorium badania mięsa na obecność włośni. W dniu 07.03.2024 pracownicy laboratorium wzięli udział w badaniach biegłości (PT - Proficiency Testing) orgaznizowanych przez Krajowe Laboratorium Referencyjne ds. włośnicy zlokalizowane w Zakładzie Parazytologii i Chorób Inwazyjnych PIWet-PIB, uzyskując wszystkie wyniki zgodne (cztery próbki w tym jedna na poziomie limitu detekcji metody). Potwierdzenie kompetencji laboratorium stanowi istotny krok w zapewnieniu wysokiej jakości kontroli jakości mięsa, co ma kluczowe znaczenie dla zdrowia publicznego i bezpieczeństwa żywności. Dzięki nowoczesnemu wyposażeniu i wyszkolonemu personelowi laboratorium będzie pełnić istotną rolę w monitorowaniu i zapobieganiu potencjalnym zagrożeniom zdrowotnym związanym z konsumpcją mięsa. Szczególne znaczenie ma to w regionie Wielkopolski, który jest obszarem endemicznym występowania włośnicy. Badania mięsa są niezbędne do skutecznej kontroli i monitorowania tej choroby, która powoduje poważne problemy zdrowotne u ludzi. Celem laboratorium jest prowadzenie badań usługowych, aby szybko i skutecznie identyfikować przypadki włośnicy oraz podejmować odpowiednie środki zaradcze, co przyczyni się do poprawy zapewnienia bezpieczeństwa żywności w naszym regionie.

Osobą odpowiedzialną za nadzór nad Laboratorium będzie dr Mirosław Różycki. Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.