Kontakt

Adres do korespondencji:

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 

ul. Wojska Polskiego 28
60-637 Poznań