Moderator - blog

SUKCESY NASZYCH PRACOWNIKÓW – NAGRODY POLSKIEGO TOWARZYSTWA NAUK WETERYNARYJNYCH

Polskie Towarzystwo Nauk Weterynaryjnych ogłosiło wyniki konkursu na najlepsze publikacje naukowe z obszaru nauk weterynaryjnych opublikowane w roku 2023. Z prawdziwą przyjemnością i dumą informujemy, iż wśród nagrodzonych znaleźli się pracownicy naszego Wydziału.

PIERWSZE W POLSCE WARSZTATY POŚWIĘCONE PRODUKCJI LARW HERMETIA ILLUCENS NA CELE PASZOWE

W dniach 20-21 maja 2024 roku, odbyły się warsztaty zorganizowane przez Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach UPP oraz firmę HiProMine S.A., skierowane do przedstawicieli Głównego Inspektoratu Weterynaryjnego, Inspektorów Terenowych oraz Biura Bezpieczeństwa Pasz. Celem spotkania było poszerzenie wiedzy uczestników na temat nowoczesnych metod produkcji owadów oraz ich potencjału w przemyśle paszowym.

dr Maciej Gogulski laureatem konkursu MINIATURA 8

Logo grantu miniatura

W ósmej edycji konkursu MINIATURA wyłoniono 40 badaczek i badaczy, którzy zajmą się realizacją działań naukowych w zakresie nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce, nauk ścisłych i technicznych oraz nauk o życiu. W tej ostatniej grupie znalazł się dr Maciej Gogulski z Katedry Nauk Przedklinicznych i Chorób Zakaźnych.  Dr Gogulski będzie realizował projekt pt. „Nefroportekcyjne działanie wyselekcjonowanych dawek ekstraktów z Ganoderma lucidum i Polyporus umbellatus u psów i kotów – badania wstępne”.

Gratulujemy i życzymy powodzenia!

Kolejne osiągnięcia studentów Studenckiego Koła Naukowego Medyków Weterynaryjnych

Podczas IX Międzynarodowej Konferencji Naukowej Studentów Medycyny Weterynaryjnej  organizowanej przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, decyzją Komisji Konkursowej przyznano:
  • I miejsce dla Pani Katarzyny Chomy i Pani Julii Sztul za zreferowanie wyników badań pt.”Evaluation of ocular changes in geriatric horses” Sekcja Chorób Koni „Artemor” pod opieką dr Katarzyny Michlik.

Profesor T. Szwaczkowski powołany do Rady Programowej Kongresu Zdrowie Polaków

Prof. Tomasz Szwaczkowski

Profesor dr hab. Tomasz Szwaczkowski (Katedra Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt) został powołany do Rady Programowej Kongresu „Zdrowie Polaków”. Ostatnie spotkanie pod hasłem ONE HEALTH – JEDNO ZDROWIE odbyło się 25 marca 2024 roku w Senacie RP. Historia kongresów sięga 2019 roku, a każda jej edycja porusza kwestie najważniejszych, z punktu widzenia branży medycznej, problemów, jak i osiągnięć w obszarze ochrony zdrowia.

XXIV Sympozjum SKN na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach

Szanowni Państwo,

chciałbym serdecznie pogratulować wszystkim uczestnikom i prelegentom, którzy zmagali się dzisiaj z ogromnym stresem związanym z wystąpieniami publicznymi, ale i trudnymi pytaniami Komisji Konkursowej w ramach XXIV Sympozjum SKN na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach.

Komisja stanęła przed trudnym wyborem najlepszych wygłoszonych referatów. Po burzliwych naradach nagrody otrzymali:

Sukcesy Studenckiego Koła Naukowego Zootechników i Biologów WWZ

logo-konferencji2.jpg

Podczas zmagań w ramach III Międzynarodowej Konferencji dla Studentów i Doktorantów „Zootechnika i Akwakultura - dobre praktyki” organizowanej przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie studenci Studenckiego Koła Naukowego Zootechników i Biologów (WWZ) odnieśli niebywałe sukcesy! 

Podczas sesji pt. "Żywienie Zwierząt i Jakość Surowców Odzwierzęcych”,

Seminarium SKN - Makrokosmos mikrokosmos mikroplastik

Seminarium SKN - Makrokosmos mikrokosmos mikroplastik

Drodzy Studenci, Doktoranci i Pracownicy Naukowi,
jako Opiekun Studenckiego Koła Naukowego Zootechników i Biologów prowadzonego na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach chciałbym Państwa serdecznie zaprosić na kolejne spotkanie odbywające się w ramach cyklicznych wykładów zatytułowanych „seminaria SKN”.

Tym razem gościmy Panią dr Ewelinę Górowską-Wójtowicz (Zakład Fizjologii Medycznej, Katedra Nauk Biomedycznych, Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum), która wygłosi wykład pt. „Makrokosmos, mikrokosmos, mikroplastik".

Sukces studentów Weterynarii

Podczas V Międzynarodowego Seminarium Studenckich Kół Naukowych organizowanego w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie, decyzją Komisji Konkursowej wyróżnienie za najlepszy poster otrzymał nasz student kierunku Weterynaria Oskar Łętkowski. Przedstawił wyniki badań pt. „Ocena cytotoksycznosci fipronilu z wykorzystaniem ludzkich komórek HepG2 i Caco-2”, reprezentując SKN Med-Wet, sekcję Farmakologów i Toksykologów Weterynaryjnych "Paracelsus", której opiekunem jest prof. UPP dr hab. Lidia Radko.

Gratulujemy!

Prof. Hanna Jackowiak członkiem Komisji Biologii Rozwoju PAU

Logo PAU

W dniu  15 marca 2024 r. członkowie Komisji Biologii Rozwoju Polskiej Akademii  Umiejętności  (PAU) w Krakowie pozytywnie zaopiniowali kandydaturę prof. dr hab. Hanny Jackowiak z  Pracowni Histologii i Embriologii Zwierząt  KFBBZ Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach UP w Poznaniu do przyjęcia w poczet swojego gremium.

Ta zaszczytna nominacja jest wyrazem uznania znaczącego wkładu badań naukowych profesor Jackowiak nad histogenezą i organogenezą narządów układu pokarmowego i rozrodczego ptaków i ssaków w rozwój nauki.

Uroczystość absolutoryjna na kierunku Weterynaria

Uroczystość absolutoryjna na kierunku weterynaria w dniu 22 marca 2024 roku.
 
W miniony piątek, 22 marca 2024 roku, w Kolegium Rungego odbyły się uroczystości absolutoryjne studentów jednolitych studiów stacjonarnych kierunku Weterynaria Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach UPP.
Najlepsi studenci odebrali nagrody naukowe i organizacyjne oraz listy gratulacyjne ufundowane przez Prorektora ds. studiów, Dziekana oraz Oddział Wielkopolski Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych.

Żółwie błotne sensacją w mediach

Żółwie błotne

7 marca przekazywaliśmy Państwu informację, iż w Pracowni Rybactwa Śródlądowego i Akwakultury wykluły się żółwie błotne, które trafiły pod opiekę dr inż. Mateusza Rawskiego po interwencji Straży Miejskiej.

Podobna publikacja pojawiła się również na głównej stronie UPP, a następnie została udostępniona przez inne media – telewizje, radia, prasę.

W kolejnych dniach pojawiło się ponad 30 publikacji o zasięgu lokalnym i ogólnopolskim, ocenionych na zasięg ponad 43 miliony czytelników/obserwatorów!

Wykłady otwarte w Uniwersytecki Centrum Dobrostanu i Zdrowia Zwierząt

Zapraszamy na cykl wykładów otwartych:

  1. "Pierwsza pomoc nietypowym pacjentom weterynaryjnym - gady" wygłosi lekarz wet. Natalia Chlebicka
  2. "Interwencje terenowe i sytuacje problematyczne w pracy ze zwierzętami i ludźmi" wygłosi tech, wet. Bartłomiej Gorzkowski

w dniu 18 marca 2024 r. o godzinie 11:30 w Uniwersyteckim Centrum Dobrostanu i Zdrowia Zwierząt (wejście od strony parkingu przy ul. Wołyńskiej 35).

Serdecznie zapraszamy, do zobaczenia na wykładzie.

Laboratorium badania mięsa na obecność włośni wkrótce na naszym Wydziale

 włosień kręty (Trichinella spiralis).

W Katedrze Nauk Przedklinicznych i Chorób Zakaźnych naszego Wydziału powstaje Laboratorium badania mięsa na obecność włośni. W dniu 07.03.2024 pracownicy laboratorium wzięli udział w badaniach biegłości (PT - Proficiency Testing) orgaznizowanych przez Krajowe Laboratorium Referencyjne ds. włośnicy zlokalizowane w Zakładzie Parazytologii i Chorób Inwazyjnych PIWet-PIB, uzyskując wszystkie wyniki zgodne (cztery próbki w tym jedna na poziomie limitu detekcji metody).

AKADEMICKI PIĄTEK - Agresja i empatia w świecie zwierząt

AKADEMICKI PIĄTEK - Agresja i empatia w świecie zwierząt - plakat informacyjny

Zapraszamy młodzież licealną do udziału w kolejnym spotkaniu w ramach AKADEMICKICH SPOTKAŃ.  

Tym razem zapraszamy w piątek 22 MARCA 2024 r. o godzinie 9-tej do Collegium Cieszkowskich (ul. Wojska Polskiego 71C).

Proponujemy wykład dotyczący Empatii i Agresji w Świecie Zwierząt i warsztaty terenowe oraz w laboratoryjne.

W Pracowni Rybactwa Śródlądowego i Akwakultury wykluły się żółwie błotne

Żółwie błotne

W Pracowni Rybactwa Śródlądowego i Akwakultury po raz pierwszy wykluły się żółwie błotne (Emys orbicularis). Jest to jedyny rodzimy w krajowej faunie gatunek żółwia – objęty ochroną ścisłą w 1935 roku – na trzy lata przed wprowadzeniem jej dla żubra. Nasz kraj zasiedla reliktowa, w znacznym stopniu zależna od ochrony aktywnej populacja, której w największej mierze zagraża utrata siedlisk na skutek antropomorfizacji środowiska.

Dr Maciej Gogulski pełnomocnikiem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

dr Maciej Gogulski odbiera nominację z rąk Ministra Czesława Siekierskiego
Minister Czesław Siekierski powołał pełnomocnika Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi ds. dobrostanu zwierząt. Został nim dr Maciej Gogulski, dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, adiunkt w Katedrze Nauk Przedklinicznych i Chorób Zakaźnych Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
 
Do zadań Pełnomocnika należy:
  • opiniowanie projektów aktów prawnych w zakresie dobrostanu zwierząt oraz ochrony zwierząt;

Nowa publikacja zespołu Profesora Świtońskiego w PNAS

Od kilkunastu lat grupa prof. Marka Świtońskiego zajmuje się wadami wrodzonymi i zaburzeniami rozwoju płci, w szczególności u psów. Szczególne zainteresowanie skupia się na wnętrostwie, które jest wrodzoną wadą układu rozrodczego o złożonym poligenowo-środowiskowym uwarunkowaniu, często diagnozowaną m.in. u chłopców i właśnie samców psa. Co się dzieje w niezstąpionych jądrach?

Nowy podręcznik akademicki - Metody i programy hodowli zwierząt

Okładka podręcznika Metody i programy hodowli zwierząt

Metody i programy hodowli zwierząt to pierwszy podręcznik w języku polskim z zakresu metod genetycznego doskonalenia zwierząt, który uwzględnia szerokie zmiany w hodowli będące wynikiem wprowadzenia w ostatnich latach do praktyki selekcji genomowej.

Uwzględnia zmieniające się uwarunkowania otoczenia produkcji zwierzęcej, które wywołują konieczność dostosowania celów hodowlanych i prowadzenia bardziej zrównoważonej hodowli zwierząt.

Strony

Subskrybuj RSS - Moderator - blog