Moderator - blog

Dr Weronika Banaszak-Cibicka otrzymała stopień doktora habilitowanego

Pani Dr hab. Weronika Banaszak-Cibicka

Dr Weronika Banaszak-Cibicka otrzymała stopień doktora habilitowanego

Rada Naukowa Dyscypliny Nauki Biologiczne Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na posiedzeniu w dniu 11 lipca 2022 roku podjęła uchwałę o nadaniu dr Weronice Banaszak-Cibickiej stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, w dyscyplinie nauki biologiczne.

Tematem osiągnięcia naukowego była „Wieloaspektowa analiza zmian fauny pszczół (Hymenoptera: Apoidea: Apiformes) w środowisku zurbanizowanym”.

Rewelacyjne wyniki ewaluacji dyscyplin przypisanych do WWZ

Logo Ministerstwo Edukacji i Nauki
28 lipca br. poznaliśmy wyniki ewaluacji jakości działalności naukowej na naszym Uniwersytecie. Oceny dokonywano w trzech kategoriach: poziom naukowy działalności naukowej, efekty finansowe badań naukowych i prac rozwojowych oraz wpływ działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki.
 
Trzy dyscypliny przepisane do naszego Wydziału uzyskały bardzo wysokie kategorie:

  XVI Kongres Problemy w rozrodzie małych zwierząt

  Plakat informacyjny nt. XVI Kongres Wrocław-Rozród małych Zwierząt, 24-25 września 2022

  W dniach od 24 do 25 września 2022 roku odbędzie się we Wrocławiu XVI Kongres „Problemy w rozrodzie małych zwierząt”.

  Kongres będzie miał miejsce w Centrum Naukowo-Dydaktycznym Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu i z pewnością zainteresuje wszystkich lekarzy weterynarii zajmujących się rozrodem małych zwierząt. Wykłady będą prowadzić uznani wykładowcy z kraju i zagranicy.
   

  Dr Ewa Sell-Kubiak została wybrana nową Prezydentką Permanent Committee of World Congress on Genetics Applied to Livestock Production

  Zdjęcie nr 1: Zbliżenie na Ewę Sell-Kubiak jako nową Prezydentkę na scenie przy mównicy.
  Dr Ewa Sell-Kubiak została wybrana nową Prezydentką Permanent Committee of World Congress on Genetics Applied to Livestock Production (WCGALP https://wcgalp.com).
   
  Jest to największa na świecie konferencja naukowa poświęcona genetyce w hodowli zwierząt, która co cztery lata przyciąga ok. 1400 uczestników.
   

  Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach najlepszy w Polsce

  Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach najlepszy w Polsce

  Kierunek studiów Zootechnika prowadzony na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach został uznany za najlepszy w Polsce w Rankingu Kierunków Studiów 2022 opracowanym przez Fundację Edukacyjną Perspektywy.

  Grant w ramach programu Horyzont Europa na WWZ

  Grant w ramach programu Horyzont Europa na WWZ

  Treść: Nowy grant przyznany przez Komisję Europejską trafi do Katedry Genetyki i Podstaw Hodowli zwierząt oraz Katedry Żywienia Zwierząt w ramach programu Horyzont Europa. Projekt Re-Livestock ma na celu opracowanie innowacyjnych rozwiązań zmniejszających negatywne oddziaływanie hodowli zwierząt na środowisko naturalne oraz poprawę zdolności adaptacyjnych bydła mlecznego, mięsnego oraz trzody chlewnej.

  Studenci naszej Weterynarii nagrodzeni na Międzynarodowej Konferencji Studenckich Kół Naukowej

  Studenci naszej Weterynarii nagrodzeni na Międzynarodowej Konferencji Studenckich Kół Naukowej

  W dniach 20-21 maja 2022 r. we Wrocławiu odbyła się XXVI Międzynarodowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych. Udział w niej wzięli studenci weterynarii naszego Uniwersytetu: Julia Puchalska (III rok), Oskar Pszeniczny (III rok), Małgorzata Szkudlarek (V rok) oraz Katarzyna Żurek (V rok).

  Wykład inauguracyjny - seminarium Studium Doktoranckiego WWZ

  Wykład inauguracyjny - seminarium Studium Doktoranckiego Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach UP w Poznaniu

  Zapraszam na kolejny wykład wydziałowy, który odbędzie się 1 lipca 2022 roku o godzinie 9.00 w sali wykładowej UCMW.

  Wykład pt. "Ukraina - dzieje narodu i państwa na pograniczu Wschodu i Zachodu" wygłosi prof. dr. hab. Krzysztof Pietkiewicz z UAM.

  Martyna Kozłowska doktorantka w KŻZ WWZ UPP obroniła pracę doktorską

  Miło nam powiadomić, iż doktorantka Katedry Żywienia Zwierząt, Pani mgr inż. Martyna Kozłowska, w dniu 27 maja 2022 roku obroniła pracę doktorską pt.: „Effects of saponins from fresh and ensiled alfalfa (Medicago sativa L.) on enteric methane emission and biohydrogenation in dairy cows”.

  Rozprawa doktorska składała się z trzech publikacji: 

  Akademickie czwartki - preferencje dotyczące tematyki wykładów i warsztatów

  "Akademickie czwartki" to cykl wykładów, warsztatów i spotkań edukacyjnych o charakterze popularno-naukowym, przybliżającym tematykę zajęć realizowanych na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Spotkania te mają za zadanie przybliżyć tematykę przyszłych zajęć i warsztatów, prowadzonych na Uczelni.
   

  SUKCESY NASZYCH PRACOWNIKÓW – NAGRODY POLSKIEGO TOWARZYSTWA NAUK WETERYNARYJNYCH

  Polskie Towarzystwo Nauk Weterynaryjnych ogłosiło wyniki konkursu na najlepsze publikacje naukowe z obszaru nauk weterynaryjnych opublikowane w roku 2021. Z prawdziwą przyjemnością i dumą informujemy, iż wśród nagrodzonych znaleźli się pracownicy naszego Wydziału.

  Sukces Studenckiego Koła Naukowego Zootechników i Biologów

  Jest mi niezmiernie miło poinformować, że studenci Studenckiego Koła Naukowego Zootechników i Biologów uzyskali I i III lokatę w ramach uczestnictwa w I Międzynarodowej Konferencji dla Studentów Animal Science nad Aquaculture - Challenges and Research, organizowanej przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (11.05.2022 r.).

  Wybory uzupełniające do Samorządu Studenckiego WWZ

  Drodzy studenci Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach! 

  Mamy zaszczyt ogłosić Wybory uzupełniające do Samorządu Studenckiego naszego Wydziału! 
  Poszukujemy osób, które lubią angażować się w ciekawe inicjatywy, z głowami pełnymi pomysłów, zdolnościami organizacyjnymi oraz chęcią pracy na rzecz naszej społeczności! 
  Wszystkich chętnych zapraszamy do zgłaszania kandydatur w formularzu poniżej, a będzie czekał na wasze odpowiedzi przez cały tydzień do 18 maja! 

  Wyniki zmagań podczas XXII Sympozjum Studenckich Kół Naukowych na WWZ

  Szanowni Państwo, 
  jako Opiekun Studenckiego Koła Naukowego Zootechników i Biologów na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu mam zaszczyt poinformować, że w ramach XXII Sympozjum SKN na WWZ, które odbyło się dnia 11. kwietnia 2022 roku Komisja Konkursowa w składzie,

  Pomoc dla zwierząt w Ukrainie - aktualizacja

  new.jpg W weekend nasze Centrum opuściła kolejna tura darów - tym razem około 1,3 tony karmy. Część z niej trafiła do Felis Posnania, skąd ruszyła w dalszą drogę za ukraińską granicę. Około tona wraz z transporterami, smyczami, miskami, kocami, środkami dezynfekcyjnymi i materiałami opatrunkowymi została dostarczona do magazynu w Przemyślu dla DIOZu, skąd ruszy w dalszą trasę.

  Strony

  Subskrybuj RSS - Moderator - blog