Kolejny sukces SKN Zootechników i Biologów

Szanowni Państwo, 
jako opiekun SKN Zootechników i Biologów jest mi niezmiernie miło poinformować, że reprezentacja studentów zaangażowanych w działalność Sekcji Żywienia Zwierząt Monogastrycznych i Amatorskich uzyskała III lokatę (blok zwierzęcy) w ramach konkursu organizowanego podczas  IX Ogólnopolskiej Sesji Studenckich Kół Naukowych na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie. W konferencji, która odbyła się 6-8 grudnia 2023 roku wzięło udział 27 uczelni wyższych z całej Polski, a wystąpienia podzielono na 7 bloków tematycznych. SKN Zootechników i Biologów zaprezentowało następujące doniesienia:
  • III miejsce - „Skuteczność pokarmów wybarwiających ciała ryb oraz ich wpływ na witalność gurami marmurkowego odmiany złotej”, której współautorami są Paula Skrzypczak, Mariusz Siok, Klaudia Łyczykowska, Piotr Szymkowiak, Lilianna Ciesielska; Sekcja Żywienia Zwierząt Monogastrycznych i Amatorskich
  • „Wpływ wybranych tłuszczów paszowych stosowanych w dietach kurcząt rzeźnych na mikrobiotę przewodu pokarmowego”, autorzy: Piotr Szymkowiak, Liliana Ciesielska, Paula Skrzypczak, Mariusz Siok, Klaudia Łyczykowska; Sekcja Żywienia Zwierząt Monogastrycznych i Amatorskich
  • „Czy owady zagoszczą na naszych talerzach? Wpływ zastosowania tłuszczu z larw na wybrane parametry sensoryczne mięsa”, autorzy: Liliana Ciesielska, Piotr Szymkowiak, Paula Skrzypczak, Mariusz Siok, Klaudia Łyczykowska; Sekcja Żywienia Zwierząt Monogastrycznych i Amatorskich
Serdeczne gratulacje składam reprezentantom Wydziału, tj. Pani Pauli Skrzypczak, Lilianie Ciesielskiej oraz Panu Piotrowi Szymkowiakowi za ten ogromny sukces, życząc równocześnie kolejnych osiągnięć i wyzwań naukowych.

Korzystając z okazji, pragnę zachęcić wszystkich uczestników SKN Zootechników i Biologów, jak i Medyków Weterynaryjnych, działających na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach do wygłaszania swoich prac poza murami Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. 

dr hab. Bartosz Kierończyk
Opiekun SKN Zootechników i Biologów, WWZ, UPP