Dr Maciej Gogulski pełnomocnikiem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Minister Czesław Siekierski powołał pełnomocnika Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi ds. dobrostanu zwierząt. Został nim dr Maciej Gogulski, dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, adiunkt w Katedrze Nauk Przedklinicznych i Chorób Zakaźnych Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
 
Do zadań Pełnomocnika należy:
  • opiniowanie projektów aktów prawnych w zakresie dobrostanu zwierząt oraz ochrony zwierząt;
  • analiza, ocena i monitorowanie funkcjonowania przepisów w zakresie dobrostanu zwierząt oraz ochrony zwierząt;
  • identyfikacja najważniejszych problemów w zakresie dobrostanu zwierząt oraz ochrony zwierząt i przedkładanie Ministrowi propozycji ich rozwiązania;
  • współpraca z organami administracji rządowej, jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami społecznymi, środowiskiem naukowym oraz rolnikami i ich przedstawicielami w zakresie dobrostanu zwierząt.
Gratulujemy!!!