NOWE HORYZONTY WSPÓŁPRACY Z AFRYKĄ – MISJA GOSPODARCZA DO REPUBLIKI KENII I RWANDY

NOWE HORYZONTY WSPÓŁPRACY Z AFRYKĄ – MISJA GOSPODARCZA DO REPUBLIKI KENII I RWANDY

Dzięki misji gospodarczej do Nairobi (Republika Kenii) i Kigali (Republika Rwanda) w dniach 5-9 lutego br., w której udział wzięli prof. dr hab. Jacek Dach (Wydział Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej ) i prof. dr hab. Adam Cieslak (Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach), Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu zyskał nowe perspektywy rozwoju. Misja towarzyszyła oficjalnej wizycie Prezydenta RP Andrzeja Dudy i małżonki, a uczestnicy z UPP zaangażowani byli w intensywne rozmowy dotyczące potencjalnej współpracy naukowo-dydaktycznej i biznesowej.

W trakcie spotkań, profesorowie Jacek Dach i Adam Cieślak omawiali możliwość nawiązania współpracy z Meru University of Science and Technology (Kenia) oraz the University of Rwanda (Rwanda). Rozmowy koncentrowały się na wymianie studentów i naukowców, składaniu wspólnych projektów naukowych oraz rozwoju laboratoriów analitycznych w obszarze biogazu, analizy pasz, jakości mleka i jego przetworów. Efektem rozmów było podpisanie listów intencyjnych o nawiązaniu współpracy w zakresie wymiany akademickiej i działalności badawczej między uczelniami z Polski i Afryki. Meru University of Science and Technology oraz the University of Rwanda zobowiązały się do bliższej współpracy, a rozmowy na temat rozszerzenia działań na inne jednostki naukowe w obu krajach są już w toku.

Dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu nawiązanie tych kontaktów ma ogromne znaczenie w kontekście rozwoju relacji naukowych, dydaktycznych i biznesowych. Kenia, gdzie rolnictwo generuje około 30% PKB, stanowi obszar o dużym potencjale rozwoju, zwłaszcza w sektorze rolno-spożywczym i energetyki odnawialnej. Z kolei studenci z Rwandy są obecnie najliczniejszą grupą studentów z Afryki studiujących w Polsce (aktualnie około 1500 osób), co dodatkowo umacnia perspektywy współpracy między uczelniami. „Oba kraje potrzebują silnego impulsu rozwojowego w branży rolno-spożywczej oraz energetyki odnawialnej, także w kontekście obniżenia emisji gazów cieplarnianych we wspomnianych sektorach” – tłumaczą naukowcy UPP, biorący udział w misji. Dlatego w przypadku obu krajów z ogromnym zainteresowaniem władz państwowych, uczelni wyższych oraz przedstawicieli biznesu z sektora rolno-spożywczego spotkała się koncepcja połączenia nowoczesnej produkcji zwierzęcej (mlecznej) oraz wytwarzania w pełni kontrolowalny sposób ekologicznej energii elektrycznej i ciepła (a także chłodu) oraz wartościowego bionawozu (pofermentu) – którą przedstawiciele UPP prezentowali na przykładzie rozwiązań wypracowanych w gospodarstwie doświadczalnym w Przybrodzie, w którym hodowla krów mlecznych powiązana jest z pracującą biogazownią, a mieszkańcy wsi otrzymują ekologiczne, tanie ciepło. W związku z tym, można spodziewać się w niedalekiej przyszłości wizyt delegacji z Afryki w Przybrodzie. Ta wymiana doświadczeń może okazać się kluczowym krokiem we wspólnym rozwoju praktycznych rozwiązań z zakresu rolnictwa, energetyki odnawialnej i zrównoważonego rozwoju.