Dwa projekty NAWA na naszym Wydziale

Rozstrzygnięto nabór na wspólne projekty badawcze pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Słowacką. W oparciu o rekomendację polsko-słowackiej komisji, która dokonała selekcji wniosków, Dyrektor NAWA podjął decyzję o finansowaniu 21 projektów, przyjętych do realizacji w latach 2024 – 2025. Pośród nich znalazły się dwa projekty z UPP, obydwa z naszego Wydziału:

  1. Projekt Zinc feed additives as a strategy to reduce methane emissions in ruminants with endoparasites – autorzy: prof. Adam Cieslak, prof. Małgorzata Szumacher, Bogumiła Nowak, Pola Sidoruk (Katedra Żywienia Zwierząt) we współpracy z Centre of Biosciences SAS, Institute of Animal Physiology
  2. Vector-borne pathogens in flying vertebrate populations – autorzy: prof. Piotr Tryjanowski, dr hab. Łukasz Myczko (Katedra Zoologii) we współpracy z University of Veterinary Medicine and Pharmacy in Kosice.

Finansowane projekty reprezentują szeroki wachlarz dyscyplin naukowych oraz przyczynią się do pogłębienia polsko-słowackiej współpracy naukowej.

Gratulujemy!