Nowe Władze o.Wielkopolskiego PTNW

Dnia 8 lutego 2024 roku na naszym Wydziale odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków oddziału Wielkopolskiego Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych. Podczas posiedzenia wybrano nowy Zarząd Oddziału oraz członków komisji rewizyjnej na kadencję 2024-2028.

Z radością informujemy, iż wśród władz oddziału Wielkopolskiego PTNW na lata 2024-2028 znalazło się wielu pracowników naszego Wydziału w tym:
 • Prof. UPP dr hab. Agnieszka Pękala-Safińska – jako Przewodnicząca
 • Prof. dr hab. Małgorzata Pomorska-Mól – jako vice-Przewodnicząca
 • Dr Marta Rybska – jako Sekretarz 
 • Dr Przemysław Racewicz – jako Skarbnik
 • W skład komisji rewizyjnej weszli:
 • Dr Michał Majewski – przewodniczący komisji
 • Dr Agata Józefiak - członek
 • Lek. wet. Agata Augustyniak – członek
 
Ponadto dokonano wyboru delegatów na XLVIII Walne Zgromadzenie Delegatów PTNW , które odbędzie się we wrześniu 2024 roku w Olsztynie.
Delegatami z wielkopolskiego oddziału będą: 
 • prof. UPP dr hab. Agnieszka Pękala-Safińska,
 • prof. dr hab. Małgorzata Pomorska-Mól
 • prof. UPP dr hab. Lidia Radko.
Nowo wybranym Władzom gratulujemy i życzymy satysfakcji z wykonywanych zadań.