Nowy podręcznik akademicki - Metody i programy hodowli zwierząt

Metody i programy hodowli zwierząt to pierwszy podręcznik w języku polskim z zakresu metod genetycznego doskonalenia zwierząt, który uwzględnia szerokie zmiany w hodowli będące wynikiem wprowadzenia w ostatnich latach do praktyki selekcji genomowej.

Uwzględnia zmieniające się uwarunkowania otoczenia produkcji zwierzęcej, które wywołują konieczność dostosowania celów hodowlanych i prowadzenia bardziej zrównoważonej hodowli zwierząt.

Chociaż skierowany jest do szerokiego spektrum czytelników na Naszej Uczelni odbiorców znajdzie przede wszystkim wśród studentów zootechniki (I i II stopnia) ale zainteresować też może słuchaczy kierunku biotechnologia i weterynaria.

Zachęcamy do przeczytania i zakupu!