Prof. Hanna Jackowiak członkiem Komisji Biologii Rozwoju PAU

W dniu  15 marca 2024 r. członkowie Komisji Biologii Rozwoju Polskiej Akademii  Umiejętności  (PAU) w Krakowie pozytywnie zaopiniowali kandydaturę prof. dr hab. Hanny Jackowiak z  Pracowni Histologii i Embriologii Zwierząt  KFBBZ Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach UP w Poznaniu do przyjęcia w poczet swojego gremium.

Ta zaszczytna nominacja jest wyrazem uznania znaczącego wkładu badań naukowych profesor Jackowiak nad histogenezą i organogenezą narządów układu pokarmowego i rozrodczego ptaków i ssaków w rozwój nauki.

https://pau.krakow.pl/index.php/pl/struktura/wydzialy-i-komisje/wydzial-iv-przyrodniczy/komisje-przy-wydziale-iv/komisja-biologii-rozwoju

Serdecznie gratulujemy!