Nasze artykuły

Zebranie informacyjne dla studentów Ir. studiów stacjonarnych

Wydziałowe zebranie informacyjne  dla studentów I roku studiów stacjonarnych odbędzie się w dniu  04.10.2021 r. dla kierunków:

  • godz. 09.00 – biologia stosowana, weterynaria
  • godz. 11.00 – zootechnika 

w sali wykładowej Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej ul. Szydłowska 43 w Poznaniu

Certyfikat „Uczelnia Liderów 2020”

Misją Programu „Uczelnia Liderów” jest identyfikowanie i promowanie najlepszych polskich uczelni oraz ich podstawowych jjednostek organizacyjnych, kształcących absolwentów przedsiębiorczych, kreatywnych, wyposażonych w umiejętności i kompetencje przywódcze, zdolnych do osiągania sukcesów na rynku pracy.

Strony