Nasze artykuły

Sukcesy pracowników Wydziału w konkursach OPUS i PRELUDIUM NCN

W ostatnich dniach Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki konkursów na finansowanie projektów badawczych w ramach programów OPUS i PRELUDIUM. Wśród nagrodzonych projektów 16 jest realizowanych przez naukowców Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, z czego aż 7 na naszym Wydziale!!! 

Fundusze zostały przyznane następującym wnioskom grantowym:

Wykład prof. dr hab. Marka Figlerowicza „Europejczycy – historia odczytana z DNA”

W dniu 22 listopada 2021 roku miała miejsce inauguracja uroczystości uświetniających 70-lecie naszego Wydziału.

Wydarzeniem otwierającym był fascynujący wykład prof. dr hab. Marka Figlerowicza, dyrektora Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu. Podczas swojego wystąpienia zatytułowanego „Europejczycy – historia odczytana z DNA”, Profesor wprowadził nas w zagadnienia związane z badaniem antycznego DNA, migracjami ludzi pierwotnych czy też poszukiwaniem swoich genetycznych przodków. 

Nagrody dla najlepszych studentów KNMW

Nagrody Książkowe dla Najaktywniejszych Studentów Koła Naukowego Medyków Weterynaryjnych w roku 2020/2021.
 
W dniu 28 października 2021 r., Dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach prof. dr hab. Małgorzata Szumacher oraz opiekun Studenckiego Koła Naukowego Medyków Weterynaryjnych dr

Nominacja Profesorska na naszym Wydziale

Prof. UPP dr hab. Tomasz Szkudelski z Katedry Fizjologii, Biochemii i Biostruktury Zwierząt otrzymał postanowieniem Prezydenta  RP z dnia 28 września 2021 r. tytuł naukowy profesora nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauk biologicznych.

Strony