Nasze artykuły

Prof. UPP dr hab. Lidia Radko członkiem RND Weterynaria

Prof. UPP dr hab. Lidia Radko

Z przyjemnością informujemy, iż w dniu 18.01.2022 Prorektor Prof. Dr hab. Roman Gornowicz powołał prof. UPP dr hab. Lidię Radko w skład Rady Naukowej Dyscypliny Weterynaria.

Serdecznie gratulujemy Pani Profesor i życzymy owocnej i satysfakcjonującej pracy na rzecz rozwoju naszego Wydziału.

Prof. dr hab. Marek Świtoński wyróżniony Srebrnym Medalem Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Prof. dr hab. Marek Świtoński, czł. rzeczyw. PAN z Katedry Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt został wyróżniony Srebrnym Medalem Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego „Labor Omnia Vincit” za krzewienie idei pracy organicznej. Medal został wręczony Panu Profesorowi przez Prezydenta Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego dr. Mariana Króla i jest wyrazem uznania dla działalności naukowej, dydaktycznej i społecznej Pana Profesora.

ZARZĄDZENIE JM REKTORA NR 11/2022 REKTORA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W POZNANIU Z DNIA 21 STYCZNIA 2022 ROKU|

Szanowni Państwo

Przekazuję zarządzenie Rektora w sprawie ograniczenia funkcjonowania Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w związku z pogarszającą się sytuacją pandemiczną - do wiadomości i zastosowania.

Zgodnie z zarządzeniem bardzo proszę o prowadzenie zajęć dla studentów w trybie zdalnym, poza zajęciami, które wymagają obecności studentów na sali: zajęcia kliniczne, prosektoryjne, laboratoryjne etc.

Podziękowania od Sekretarza Stanu Wojciecha Murdzka

Na ręce dr hab. Marcina Pszczoły, pełnomocnika Dziekana ds. Współpracy Międzynarodowej, złożono podziękowania od Sekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki, Pana Wojciecha Murdzka. Podziękowania kierowano do członków Grup Doradczych ds. Programów Ramowych UE, a wiązały się one z kończącym się właśnie programem ramowym w zakresie badań naukowych oraz innowacji Horyzont 2020.

Strony