Nasze artykuły

Prezent pod choinkę dla SKN Zootechników i Biologów

Miło nam poinformować o kolejnym sukcesie studentów reprezentujących SKN ZiB Sekcję Żywienia Zwierząt Monogastrycznych i Amatorskich podczas VII Ogólnopolskiej Sesji Studenckich Kół Naukowych organizowanej przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Autorzy w składzie Pani Marcelina Chudyk, Małgorzata Badura, Roksana Wachowiak, Joanna Kowalska oraz Jakub Ziarnik otrzymali wyróżnienie za referat, pt.

Prof. Dr hab. Marek Świtoński został członkiem rzeczywistym PAN

Prof. dr hab. Marek Świtoński

W dniu 2 grudnia 2021, podczas 145. sesji Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Nauk, odbyły się wybory członków PAN. Z dumą i radością informujemy, iż członkiem rzeczywistym PAN został prof. dr hab. Marek Świtoński z Katedry Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt. Jest to ogromny zaszczyt, gdyż członkowie Akademii wybierani są spośród najwybitniejszych naukowców polskich i zagranicznych.

Serdecznie gratulujemy!

Przyznano nagrody im. prof. dr hab. Jerzego Zwolińskiego

Rektorska komisja ds. Nagród i Wyróżnień dla Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu przyznała nagrody im. prof. dr hab. Jerzego Zwolińskiego oraz wyróżnienia listem gratulacyjnym Rektora UPP za najlepsze prace magisterskie wykonane w roku akademickim 2020/2021. Z dumą możemy ogłosić, iż wyróżniono jedną pracę magisterską wykonaną na naszym Wydziale. Jej autorką jest mgr inż. Elżbieta Kosiak, absolwentka kierunku zootechnika.

Kolejne granty w konkursie NCN Miniatura przyznane

W dniu dzisiejszym ogłoszono kolejną, piątą już listę rankingową konkursu Miniatura Narodowego Centrum Nauki. Jest to program finansujący badania wstępne, pilotażowe, kwerendy, staże naukowe, wyjazdy badawcze i konsultacyjne.

Pośród 321 laureatów, finansowanie swoich badań wstępnych otrzymały dwie badaczki z naszego Wydziału:

Sukcesy naszych naukowców na XVI Kongresie Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych

W dniach 26-27 listopada 2021 w Warszawie odbył się XVI Kongres Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych. W związku z trudną sytuacją epidemiologiczną obrady prowadzono w formule on-line. Swoje prace, w postaci jednego wykładu plenarnego, 12 prezentacji ustnych oraz 11 prezentacji plakatowych, przedstawili także pracownicy naszego Wydziału. Cztery prezentacje zostały nagrodzone przez Komitet Naukowy Kongresu.

Konkurs na najlepszą prezentację ustną w sesjach wygrali:  

Strony