Nasze artykuły

Tymczasowe domy dla psów i kotów z Ukrainy

Drodzy hodowcy, posiadacze i opiekunowie psów i kotów!      

Zwierzęta są cichymi i niewinnymi ofiarami wszystkich konfliktów zbrojnych.
Kryzys polityczny na Wschodzie może spowodować, że z dnia na dzień zwierzęta domowe zamieszkujące na Ukrainie zostaną same, skazane na łaskę lub niełaskę losu.
Jako środowisko miłośników zwierząt nie pozwólmy na to, aby nasi sąsiedzi stracili swoich czworonożnych przyjaciół.

#SolidarnizUkrainą

#SolidarnizUkrainą

#SolidarnizUkrainą

 

Działajmy razem

W związku z atakiem Rosji na Ukrainę, Akademia Młodych Uczonych PAN we współpracy z ośrodkami naukowymi w całym kraju chciałaby jak najszybciej pomóc Kolegom i Koleżankom z Ukrainy, którzy są zmuszeni opuścić swoją ojczyznę. Członkowie AMU zadeklarowali, że są gotowi przyjąć w swoich grupach badawczych naukowców, zapewniając im wsparcie oraz miejsce i narzędzia do pracy.

Biologia stosowana z certyfikatem akredytacyjnym „Studia z Przyszłością”

Biologia stosowana z certyfikatem akredytacyjnym „Studia z Przyszłością”

Z radością i dumą informujemy, iż kierunek Biologia stosowana (studia I stopnia) uzyskała Certyfikat Akredytacyjny „Studia z Przyszłością 2022. W ocenie Komisji kierunek zapewnia absolwentom możliwość uzyskania wykształcenia zgodnego z oczekiwaniami rynku pracy, realizowany jest w oparciu o nowoczesny i innowacyjny program studiów, z udziałem kadry akademickiej posiadającej kwalifikacje adekwatne do założonych efektów uczenia się.

Strony