Czerwiec 2022

Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach najlepszy w Polsce

Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach najlepszy w Polsce

Kierunek studiów Zootechnika prowadzony na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach został uznany za najlepszy w Polsce w Rankingu Kierunków Studiów 2022 opracowanym przez Fundację Edukacyjną Perspektywy.

Grant w ramach programu Horyzont Europa na WWZ

Grant w ramach programu Horyzont Europa na WWZ

Treść: Nowy grant przyznany przez Komisję Europejską trafi do Katedry Genetyki i Podstaw Hodowli zwierząt oraz Katedry Żywienia Zwierząt w ramach programu Horyzont Europa. Projekt Re-Livestock ma na celu opracowanie innowacyjnych rozwiązań zmniejszających negatywne oddziaływanie hodowli zwierząt na środowisko naturalne oraz poprawę zdolności adaptacyjnych bydła mlecznego, mięsnego oraz trzody chlewnej.

Studenci naszej Weterynarii nagrodzeni na Międzynarodowej Konferencji Studenckich Kół Naukowej

Studenci naszej Weterynarii nagrodzeni na Międzynarodowej Konferencji Studenckich Kół Naukowej

W dniach 20-21 maja 2022 r. we Wrocławiu odbyła się XXVI Międzynarodowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych. Udział w niej wzięli studenci weterynarii naszego Uniwersytetu: Julia Puchalska (III rok), Oskar Pszeniczny (III rok), Małgorzata Szkudlarek (V rok) oraz Katarzyna Żurek (V rok).

Wykład inauguracyjny - seminarium Studium Doktoranckiego WWZ

Wykład inauguracyjny - seminarium Studium Doktoranckiego Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach UP w Poznaniu

Zapraszam na kolejny wykład wydziałowy, który odbędzie się 1 lipca 2022 roku o godzinie 9.00 w sali wykładowej UCMW.

Wykład pt. "Ukraina - dzieje narodu i państwa na pograniczu Wschodu i Zachodu" wygłosi prof. dr. hab. Krzysztof Pietkiewicz z UAM.