Grant w ramach programu Horyzont Europa na WWZ

Grant w ramach programu Horyzont Europa na WWZ

Treść: Nowy grant przyznany przez Komisję Europejską trafi do Katedry Genetyki i Podstaw Hodowli zwierząt oraz Katedry Żywienia Zwierząt w ramach programu Horyzont Europa. Projekt Re-Livestock ma na celu opracowanie innowacyjnych rozwiązań zmniejszających negatywne oddziaływanie hodowli zwierząt na środowisko naturalne oraz poprawę zdolności adaptacyjnych bydła mlecznego, mięsnego oraz trzody chlewnej.

Projekt łączy ekspertów specjalizujących się w tematyce genetyki, żywienia zwierząt, dobrostanu oraz zarządzania stadem. Uwzględnione zostaną również uwarunkowania socjo-ekonomiczne. Konsorcjum składa się 25 jednostek naukowych oraz przedsiębiorstw z 11 krajów, które będą dysponować budżetem wynoszącym 9,5 mln EUR (ok. 0,5 mln EUR dla WMZ). Koordynatorem projektu ze strony UPP jest dr hab. Marcin Pszczoła z Katedry Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt.

Gratulujemy!