Stypendia dla młodych badaczek i badaczy przyznane

Natalia Leciejewska otrzymuje stypendium Miasta Poznania dla młodych badaczy

Stypendia dla młodych badaczek i badaczy przyznane

Miasto uhonorowało dokonania naukowe poznańskich badaczek i badaczy, którzy nie ukończyli 30 roku życia.  Stypendia dostanie 12 młodych naukowców, każdy z nich otrzyma jednorazową wypłatę w wysokości 10 tys. zł

Doktorantka Katedra Fizjologii, Biochemii i Biostruktury Zwierząt Natalia Leciejewska została wyróżniona Stypendium Miasta Poznania dla młodych badaczy.

Stypendium zostało przyznane za badania nad fizjologią tkanki mięśniowej - w szczególności za odkrycie roli speksyny w różnicowaniu włókien mięśniowych, a także za opisanie molekularnego mechanizmu działania selektywnego modulatora receptora androgenowego - ostaryny.

Wśród wyróżnionych znalazł się również Wojciech Langwiński z Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu współpracujący z naszym dr hab. Dawidem Szczepankiewiczem.

Serdecznie gratulujemy!