luty 2024

Dr Maciej Gogulski pełnomocnikiem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

dr Maciej Gogulski odbiera nominację z rąk Ministra Czesława Siekierskiego
Minister Czesław Siekierski powołał pełnomocnika Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi ds. dobrostanu zwierząt. Został nim dr Maciej Gogulski, dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, adiunkt w Katedrze Nauk Przedklinicznych i Chorób Zakaźnych Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
 
Do zadań Pełnomocnika należy:
  • opiniowanie projektów aktów prawnych w zakresie dobrostanu zwierząt oraz ochrony zwierząt;

Nowa publikacja zespołu Profesora Świtońskiego w PNAS

Od kilkunastu lat grupa prof. Marka Świtońskiego zajmuje się wadami wrodzonymi i zaburzeniami rozwoju płci, w szczególności u psów. Szczególne zainteresowanie skupia się na wnętrostwie, które jest wrodzoną wadą układu rozrodczego o złożonym poligenowo-środowiskowym uwarunkowaniu, często diagnozowaną m.in. u chłopców i właśnie samców psa. Co się dzieje w niezstąpionych jądrach?

Nowy podręcznik akademicki - Metody i programy hodowli zwierząt

Okładka podręcznika Metody i programy hodowli zwierząt

Metody i programy hodowli zwierząt to pierwszy podręcznik w języku polskim z zakresu metod genetycznego doskonalenia zwierząt, który uwzględnia szerokie zmiany w hodowli będące wynikiem wprowadzenia w ostatnich latach do praktyki selekcji genomowej.

Uwzględnia zmieniające się uwarunkowania otoczenia produkcji zwierzęcej, które wywołują konieczność dostosowania celów hodowlanych i prowadzenia bardziej zrównoważonej hodowli zwierząt.

Oferta stypendium w projekcie finansowanym przez NCN

Katedra Zoologii poszukuje studenta do pracy przy projekcie Narodowego Centrum Nauki „POLLINATORS ET AL. - Pobocza dróg jako ważne połączenie dla owadów zapylających w krajobrazie miejskim” (UMO-2022/47/P/NZ8/01208)
Więcej informacji w zamieszczonym pliku.
Termin składania dokumentów 09.02.2024 godzina 10:00.