Styczeń 2022

Lek. wet. Maciej Gogulski członkiem Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej

Lek. wet. Maciej Gogulski

W dniach 14–16 stycznia 2022 r. odbył się XII Krajowy Zjazd Lekarzy Weterynarii. Z przyjemnością informujemy, iż lek. wet. Maciej Gogulski,  dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, został wybrany na członka Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej.

Prof. UPP dr hab. Agnieszka Pękala-Safińska otrzymała nagrodę Wiceprezesa Rady Ministrów

prof. UPP dr hab. Agnieszka Pękala-Safińska

Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryk Kowalczyk, 8 grudnia 2021 roku przyznał coroczne nagrody w uznaniu dla wybitnych osiągnięć we wdrażaniu wyników badań naukowych do praktyki rolniczej, przynoszących wymierne efekty ekonomiczne i społeczne. 

Prof. dr hab. Marek Świtoński wyróżniony Srebrnym Medalem Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Prof. dr hab. Marek Świtoński, czł. rzeczyw. PAN z Katedry Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt został wyróżniony Srebrnym Medalem Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego „Labor Omnia Vincit” za krzewienie idei pracy organicznej. Medal został wręczony Panu Profesorowi przez Prezydenta Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego dr. Mariana Króla i jest wyrazem uznania dla działalności naukowej, dydaktycznej i społecznej Pana Profesora.

ZARZĄDZENIE JM REKTORA NR 11/2022 REKTORA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W POZNANIU Z DNIA 21 STYCZNIA 2022 ROKU|

Szanowni Państwo

Przekazuję zarządzenie Rektora w sprawie ograniczenia funkcjonowania Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w związku z pogarszającą się sytuacją pandemiczną - do wiadomości i zastosowania.

Zgodnie z zarządzeniem bardzo proszę o prowadzenie zajęć dla studentów w trybie zdalnym, poza zajęciami, które wymagają obecności studentów na sali: zajęcia kliniczne, prosektoryjne, laboratoryjne etc.