pracownik

ZARZĄDZENIE JM REKTORA NR 11/2022 REKTORA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W POZNANIU Z DNIA 21 STYCZNIA 2022 ROKU|

Szanowni Państwo

Przekazuję zarządzenie Rektora w sprawie ograniczenia funkcjonowania Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w związku z pogarszającą się sytuacją pandemiczną - do wiadomości i zastosowania.

Zgodnie z zarządzeniem bardzo proszę o prowadzenie zajęć dla studentów w trybie zdalnym, poza zajęciami, które wymagają obecności studentów na sali: zajęcia kliniczne, prosektoryjne, laboratoryjne etc.

Prof. dr hab. Małgorzata Szumacher, czł.koresp. PAN Przewodniczącą Komisji Fizjologii i Żywienia Zwierząt

Na VI posiedzeniu plenarnym Komitetu Nauk Zootechnicznych i Akwakultury PAN, które odbyło się 29 września 2021, funkcję przewodniczącego Komisji
Fizjologii i Żywienia Zwierząt powierzono Pani prof. dr hab. Małgorzacie Szumacher, czł.koresp. PAN.

Serdecznie gratulujemy!

Subskrybuj RSS - pracownik