Prof. dr hab. Marek Świtoński wyróżniony Srebrnym Medalem Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Prof. dr hab. Marek Świtoński, czł. rzeczyw. PAN z Katedry Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt został wyróżniony Srebrnym Medalem Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego „Labor Omnia Vincit” za krzewienie idei pracy organicznej. Medal został wręczony Panu Profesorowi przez Prezydenta Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego dr. Mariana Króla i jest wyrazem uznania dla działalności naukowej, dydaktycznej i społecznej Pana Profesora.

Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego jest obywatelską organizacją środowiskową wielkopolskich naukowców, przedstawicieli sfery gospodarczej, ludzi kultury, sztuki i mediów, reprezentujących wspólne wartości patriotyczne, poszanowanie tradycji narodowej i wartości pracy organicznej. Towarzystwa, aby dać wyraz swoim ideałom i wskazać społeczeństwu najbardziej zasłużone osobistości w realizacji tych ideałów ustanowiło Srebrny Medal Towarzystwa  „Labor Omnia Vincit” (Praca wszystko zwycięża).

Serdecznie gratulujemy!