Projekt mEAT quality finansowany przez Unię Europejską realizowany na naszym Wydziale

Szanowna Państwo,

Od 1 października ubiegłego roku realizujemy na naszym Wydziale projekt w ramach międzynarodowego konsorcjum mEATquality finansowanego przez Komisję Europejską.

Czynniki środowiskowe i ekonomiczne a jakość mięsa wieprzowego i drobiowego

mEATquality to nowy projekt finansowany przez Unię Europejską w ramach programu Horyzont 2020. Pierwsze doroczne spotkanie projektu mEATquality odbyło się zdalnie w dniach 19-20 stycznia 2022 r. Ponad 60 osób zgromadziło się, aby przygotować i koordynować wszystkie działania przewidziane na rok 2022 i kolejne 3 lata.

meat-s.jpg

Spotkanie rozpoczęło się od powitania uczestników przez koordynatora projektu i przedstawiciela Komisji Europejskiej, po którym nastąpiły prezentacje i dyskusje dotyczące merytorycznych aspektów projektu. Prace badawcze w ramach mEATquality obejmują cały cykl produkcji mięsa wieprzowego i drobiowego, czyli od „gospodarstwa na stół”. Projekt mEATquality koncentruje się na zapewnieniu konsumentom jak najwyższej jakości mięsa wieprzowego i drobiowego od zwierząt utrzymywanych w warunkach optymalnego poziomu dobrostanu, poprzez poszerzanie wiedzy naukowej i praktycznych rozwiązań, we współpracy z producentami i partnerami w łańcuchu dostaw. Dodatkowe cele projektu to zmniejszenie wpływu produkcji mięsa na środowisko i poprawa zrównoważenia ekonomicznego łańcucha produkcyjnego. Projekt będzie realizowany przez zespół 17 organizacji partnerskich specjalizujących się w różnych dyscyplinach i reprezentujących 7 krajów UE. Projekt mEATquality jest koordynowany przez Wageningen Research (Holandia), a konsorcjum składa się z 7 partnerów akademickich1, 5 ośrodków badawczych2, 2 partnerów przemysłowych3 i 3 organizacji reprezentujących ekologiczne lub konwencjonalne łańcuchy produkcji mięsa4.

Drugiego dnia spotkania nastąpiły prezentacje w celu stworzenia synergii z zaprzyjaźnionymi projektami finansowanymi również ze źródeł Unii Europejskiej oraz uruchomiona została Platforma „Multi-Actor”. Posiedzenie zakończyło się walnym zgromadzeniem zarządu projektu.

Zapraszamy do współpracy!

Więcej informacji można znaleźć na kanałach mediów społecznościowych: Facebook, Twitter i LinkedIn.

Kontakt:

Koordynator z ramienia UPP: Ewa Sell-Kubiak (ewa.sell-kubiak@puls.edu.pl)


1Uniwersytety: Uniwersytet w Wageningen (Holandia), Uniwersytet w Aarhus (Dania), Uniwersytet w Salamance (Hiszpania), Universytet w Cordobie (Hiszpania), Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu (Polska), Uniwersytet w Saarland (Niemcy), Uniwersytet w Rostock (Niemcy)

2Europejskie ośrodki naukowo-badawcze: Wageningen Research (Holandia), Instytut Genetyki i Biotechnologii Zwierząt PAN (Polska), Ośrodek Badawczy Produkcji Zwierzęcej – CRPA (Włochy), Stazione Sperimentale Industria Conserve Alimentari – SSICA (Włochy) oraz Duński Instytut Technologiczny – DTI (Dania)

3Firmy Marel (drób, ryby, mięso i urządzenia do przetwórstwa) oraz HUBBARD – firma genetyczna (drób)

4Organizacje: 2 przedstawicieli sektora ekologicznego Ecovalia (Hiszpania) i Naturland (Niemcy) oraz jeden przedstawicieli sektora produkcji konwencjonalnej CLITRAVI, Centrum Współpracy dla Przemysłu Mięsnego w Unii Europejskiej

ZałącznikRozmiar
PDF icon 1 PR_kick off meeting_mEATq PL.pdf276.19 KB