Prof. UPP dr hab. Agnieszka Pękala-Safińska otrzymała nagrodę Wiceprezesa Rady Ministrów

prof. UPP dr hab. Agnieszka Pękala-Safińska

Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryk Kowalczyk, 8 grudnia 2021 roku przyznał coroczne nagrody w uznaniu dla wybitnych osiągnięć we wdrażaniu wyników badań naukowych do praktyki rolniczej, przynoszących wymierne efekty ekonomiczne i społeczne. 

Wśród nagrodzonych znalazła się prof. UPP dr hab. Agnieszka Pękala-Safińska z Katedry Nauk Przedklinicznych i Chorób Zakaźnych naszego Wydziału, która wraz z zespołem współautorów otrzymała nagrodę za opracowanie dotyczące „Wdrożenia MALDI-TOF w badania z obszarów diagnostyki chorób zwierząt, bezpieczeństwa żywności i pasz oraz kontroli materiałów referencyjnych”.

Gratulujemy!