Kwiecień 2023

Studenckie koła naukowe tworzą innowacje

„Studenckie koła naukowe tworzą innowacje”.

Wśród Laureatów konkursu organizowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje” znalazł się projekt z Naszego Wydziału.

Sekcja Farmakologów i Toksykologów Weterynaryjnych działająca przy SKN Medyków Weterynaryjnych pod opieką naukową sekcji - dr hab. Lidia Radko- prof. UPP,  otrzymała finansowanie projektu pt. "Bezpieczeństwo stosowania związku pochodzenia roślinnego z wybranymi lekami weterynaryjnymi - badania in vitro"

Wartość dofinansowania - 70 000 PLN

XXIII Sympozjum Studenckich Kół Naukowych

Szanowni Państwo,
w pierwszej kolejności chciałbym bardzo pogratulować oraz podziękować osobom zaangażowanym w działalność ruchu Studenckich Kół Naukowych na naszym Wydziale. Zarówno Studenci jak i Opiekunowie wykazali się wielką kreatywnością podczas dzisiejszego święta wygłaszając wyniki realizowanych badań w ramach poszczególnych Sekcji tematycznych. Prace dotyczyły owadów i ich wykorzystania jako materiały paszowe, jak również ryb, gadów, ptaków, kończąc na ssakach.

PROFESOROWIE WWZ W GRONIE NAJLEPSZYCH NAUKOWCÓW NA ŚWIECIE WG. RESEARCH.COM

Witryna Research.com

PROFESOROWIE DAMIAN JÓZEFIAK I PIOTR TRYJANOWSKI W GRONIE NAJLEPSZYCH NAUKOWCÓW NA ŚWIECIE WG. RESEARCH.COM

Platforma akademicka Research.com opublikowała listy rankingowe naukowców w 24 obszarach tematycznych nauki (ocena jest oparta na artykułach i wartościach cytowani dla badanego obszaru). W rankingu najlepszych badaczy na świecie znalazło się dwóch naukowców Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Stypendia MEiN dla naszych Studentów

Stypendia MEiN dla naszych Studentów

Stypendia MEiN dla naszych Studentów

Dwie studentki kierunku Zootechnika, Pani Bogumiła Nowak oraz Pani Maria Skorupka (obecny III rok Zootechniki) otrzymały stypendium Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia naukowe na rok akademicki 2022/2023. Do MEiN wpłynęło 1150 wniosków, warunki formalne spełniały 1104 wnioski a stypendia otrzymało 348 studentów. Kandydatury oceniał zespół ekspertów reprezentujących wszystkie dziedziny naukowe.

Studentkom oraz opiekunowi naukowemu, prof. dr hab. Adamowi Cieślakowi, serdecznie gratulujemy!