Listopad 2021

Kolejne granty w konkursie NCN Miniatura przyznane

W dniu dzisiejszym ogłoszono kolejną, piątą już listę rankingową konkursu Miniatura Narodowego Centrum Nauki. Jest to program finansujący badania wstępne, pilotażowe, kwerendy, staże naukowe, wyjazdy badawcze i konsultacyjne.

Pośród 321 laureatów, finansowanie swoich badań wstępnych otrzymały dwie badaczki z naszego Wydziału:

Sukcesy naszych naukowców na XVI Kongresie Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych

W dniach 26-27 listopada 2021 w Warszawie odbył się XVI Kongres Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych. W związku z trudną sytuacją epidemiologiczną obrady prowadzono w formule on-line. Swoje prace, w postaci jednego wykładu plenarnego, 12 prezentacji ustnych oraz 11 prezentacji plakatowych, przedstawili także pracownicy naszego Wydziału. Cztery prezentacje zostały nagrodzone przez Komitet Naukowy Kongresu.

Konkurs na najlepszą prezentację ustną w sesjach wygrali:  

Sukcesy pracowników Wydziału w konkursach OPUS i PRELUDIUM NCN

W ostatnich dniach Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki konkursów na finansowanie projektów badawczych w ramach programów OPUS i PRELUDIUM. Wśród nagrodzonych projektów 16 jest realizowanych przez naukowców Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, z czego aż 7 na naszym Wydziale!!! 

Fundusze zostały przyznane następującym wnioskom grantowym:

Wykład prof. dr hab. Marka Figlerowicza „Europejczycy – historia odczytana z DNA”

W dniu 22 listopada 2021 roku miała miejsce inauguracja uroczystości uświetniających 70-lecie naszego Wydziału.

Wydarzeniem otwierającym był fascynujący wykład prof. dr hab. Marka Figlerowicza, dyrektora Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu. Podczas swojego wystąpienia zatytułowanego „Europejczycy – historia odczytana z DNA”, Profesor wprowadził nas w zagadnienia związane z badaniem antycznego DNA, migracjami ludzi pierwotnych czy też poszukiwaniem swoich genetycznych przodków. 

Naukowcy WWZ ponownie wśród 2 proc. najczęściej cytowanych naukowców świata

Czasopismo „PLOS Biology Journal” po raz kolejny opublikowało listę najlepszych naukowców na świecie pod względem cytowalności ich publikacji w naukowej literaturze. Wśród niemal 190 tys. najbardziej wpływowych naukowców na świecie znalazło się 11 naukowców Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Zarządzenie nr 7/01/2021 w sprawie wprowadzenia godzin dziekańskich

Szanowni Państwo,

W związku z uroczystym wykładem inaugurującym obchody 70 – lecia Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu przekazujemy zarządzenie nr 7/01/2021 w sprawie wprowadzenia godzin dziekańskich w dniu 22 listopada 2021r w godzinach 10:00 - 12:00.

 

 

 

Seminarium SKN, 18.11.2021 „Anatomia porażki w fotografii przyrodniczej"

Drodzy Studenci, Doktoranci i Pracownicy Naukowi, jako Opiekun Studenckich Kół Naukowych prowadzonych na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach chciałbym Państwa serdecznie zaprosić na kolejne w tym roku akademickim spotkanie odbywające się w ramach spotkań zatytułowanych „seminaria SKN”.