Kolejne granty w konkursie NCN Miniatura przyznane

W dniu dzisiejszym ogłoszono kolejną, piątą już listę rankingową konkursu Miniatura Narodowego Centrum Nauki. Jest to program finansujący badania wstępne, pilotażowe, kwerendy, staże naukowe, wyjazdy badawcze i konsultacyjne.

Pośród 321 laureatów, finansowanie swoich badań wstępnych otrzymały dwie badaczki z naszego Wydziału:

Dr Ewelina Prozorowska „Analiza rozwoju sznurów płciowych i kanalików sieci jajnika w aspekcie różnicowania komórek pęcherzykowych i ich relacji z komórkami linii płciowej u kota domowego (Felis silvestris catus)” (49 456zł),

Dr Weronika Banaszak-Cibicka „Rozmieszczenie pionowe pszczół (Hymenoptera: Apoidea: Apiformes) w środowisku zurbanizowanym” (8 107zł).

Gratulujemy!