Sukcesy naszych naukowców na XVI Kongresie Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych

W dniach 26-27 listopada 2021 w Warszawie odbył się XVI Kongres Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych. W związku z trudną sytuacją epidemiologiczną obrady prowadzono w formule on-line. Swoje prace, w postaci jednego wykładu plenarnego, 12 prezentacji ustnych oraz 11 prezentacji plakatowych, przedstawili także pracownicy naszego Wydziału. Cztery prezentacje zostały nagrodzone przez Komitet Naukowy Kongresu.

Konkurs na najlepszą prezentację ustną w sesjach wygrali:  

  • Lek. wet. Kacper Libera za przedstawienie pracy pt.: „ Stężenia białek ostrej fazy w surowicy żubrów klinicznie zdrowych oraz eliminowanych z powodów zdrowotnych – badania wstępne” autorstwa Libera K., Pomorska-Mól M., Krzysiak M, Larska M (Sesja zwierząt nieudomowionych i futerkowych) . 

  • Lek. wet. Hanna Turlewicz-Podbielska za przedstawienie pracy pt.: „ Profil cytokin w wybranych zakażeniach wirusowych układu oddechowego u świń” autorstwa Turlewicz-Podbielska H., Czyżewska-Dors E., Pomorska-Mól M. (Sesja fizjologii i patologii świń)

  • Dr inż. Barbara Stefańska za przedstawienie pracy pt.: „ Wpływ odchowu jałówek w okresie podawania pasz płynnych na wyniki produkcyjne w pierwszej laktacji” autorstwa Stefańska B., Gąsiorek M., Sobolewska P., Nowak W. (Sesja żywienia zwierząt i higieny pasz)

Za najlepszy plakat w Sesji fizjologii i patologii konia uznano doniesienie zaprezentowane przez mgr. inż. Natalię Leciejewską pt.”Metoda izolacji i charakterystyka metabolizmu izolowanych adipocytów konia – wstęp do badań nad otyłością gatunku” autorstwa  Leciejewska N., Małek E., Łukomska A., Sassek M., Nowak T., Majewski M., Mielnik K., Kołodziejski P., Pruszyńska-Oszmałek E. 

Wszystkim nagrodzonym składam serdeczne gratulacje! 

 

                  Małgorzata Pomorska-Mól 
przewodnicząca Rady Naukowej Dyscypliny weterynaria