strona główna

Prof. dr hab. Małgorzata Pomorska- Mól redaktorem polskiego wydania książki Johna Carra „Diagnostyka kliniczna chorób świń” (Wyd. Edra Urban & Partner).

Johna Carr „Diagnostyka kliniczna chorób świń” (Wyd. Edra Urban & Partner).

Prof. dr hab. Małgorzata Pomorska- Mól redaktorem polskiego wydania książki Johna Carra „Diagnostyka kliniczna chorób świń” (Wyd. Edra Urban & Partner).

Lek. wet. Maciej Gogulski członkiem Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej

Lek. wet. Maciej Gogulski

W dniach 14–16 stycznia 2022 r. odbył się XII Krajowy Zjazd Lekarzy Weterynarii. Z przyjemnością informujemy, iż lek. wet. Maciej Gogulski,  dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, został wybrany na członka Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej.

Prof. UPP dr hab. Agnieszka Pękala-Safińska otrzymała nagrodę Wiceprezesa Rady Ministrów

prof. UPP dr hab. Agnieszka Pękala-Safińska

Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryk Kowalczyk, 8 grudnia 2021 roku przyznał coroczne nagrody w uznaniu dla wybitnych osiągnięć we wdrażaniu wyników badań naukowych do praktyki rolniczej, przynoszących wymierne efekty ekonomiczne i społeczne. 

Prof. dr hab. Marek Świtoński wyróżniony Srebrnym Medalem Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Prof. dr hab. Marek Świtoński, czł. rzeczyw. PAN z Katedry Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt został wyróżniony Srebrnym Medalem Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego „Labor Omnia Vincit” za krzewienie idei pracy organicznej. Medal został wręczony Panu Profesorowi przez Prezydenta Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego dr. Mariana Króla i jest wyrazem uznania dla działalności naukowej, dydaktycznej i społecznej Pana Profesora.

ZARZĄDZENIE JM REKTORA NR 11/2022 REKTORA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W POZNANIU Z DNIA 21 STYCZNIA 2022 ROKU|

Szanowni Państwo

Przekazuję zarządzenie Rektora w sprawie ograniczenia funkcjonowania Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w związku z pogarszającą się sytuacją pandemiczną - do wiadomości i zastosowania.

Zgodnie z zarządzeniem bardzo proszę o prowadzenie zajęć dla studentów w trybie zdalnym, poza zajęciami, które wymagają obecności studentów na sali: zajęcia kliniczne, prosektoryjne, laboratoryjne etc.

Podziękowania od Sekretarza Stanu Wojciecha Murdzka

Na ręce dr hab. Marcina Pszczoły, pełnomocnika Dziekana ds. Współpracy Międzynarodowej, złożono podziękowania od Sekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki, Pana Wojciecha Murdzka. Podziękowania kierowano do członków Grup Doradczych ds. Programów Ramowych UE, a wiązały się one z kończącym się właśnie programem ramowym w zakresie badań naukowych oraz innowacji Horyzont 2020.

Prezent pod choinkę dla SKN Zootechników i Biologów

Miło nam poinformować o kolejnym sukcesie studentów reprezentujących SKN ZiB Sekcję Żywienia Zwierząt Monogastrycznych i Amatorskich podczas VII Ogólnopolskiej Sesji Studenckich Kół Naukowych organizowanej przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Autorzy w składzie Pani Marcelina Chudyk, Małgorzata Badura, Roksana Wachowiak, Joanna Kowalska oraz Jakub Ziarnik otrzymali wyróżnienie za referat, pt.

Prof. Dr hab. Marek Świtoński został członkiem rzeczywistym PAN

Prof. dr hab. Marek Świtoński

W dniu 2 grudnia 2021, podczas 145. sesji Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Nauk, odbyły się wybory członków PAN. Z dumą i radością informujemy, iż członkiem rzeczywistym PAN został prof. dr hab. Marek Świtoński z Katedry Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt. Jest to ogromny zaszczyt, gdyż członkowie Akademii wybierani są spośród najwybitniejszych naukowców polskich i zagranicznych.

Serdecznie gratulujemy!

Przyznano nagrody im. prof. dr hab. Jerzego Zwolińskiego

Rektorska komisja ds. Nagród i Wyróżnień dla Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu przyznała nagrody im. prof. dr hab. Jerzego Zwolińskiego oraz wyróżnienia listem gratulacyjnym Rektora UPP za najlepsze prace magisterskie wykonane w roku akademickim 2020/2021. Z dumą możemy ogłosić, iż wyróżniono jedną pracę magisterską wykonaną na naszym Wydziale. Jej autorką jest mgr inż. Elżbieta Kosiak, absolwentka kierunku zootechnika.

Kolejne granty w konkursie NCN Miniatura przyznane

W dniu dzisiejszym ogłoszono kolejną, piątą już listę rankingową konkursu Miniatura Narodowego Centrum Nauki. Jest to program finansujący badania wstępne, pilotażowe, kwerendy, staże naukowe, wyjazdy badawcze i konsultacyjne.

Pośród 321 laureatów, finansowanie swoich badań wstępnych otrzymały dwie badaczki z naszego Wydziału:

Sukcesy naszych naukowców na XVI Kongresie Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych

W dniach 26-27 listopada 2021 w Warszawie odbył się XVI Kongres Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych. W związku z trudną sytuacją epidemiologiczną obrady prowadzono w formule on-line. Swoje prace, w postaci jednego wykładu plenarnego, 12 prezentacji ustnych oraz 11 prezentacji plakatowych, przedstawili także pracownicy naszego Wydziału. Cztery prezentacje zostały nagrodzone przez Komitet Naukowy Kongresu.

Konkurs na najlepszą prezentację ustną w sesjach wygrali:  

Sukcesy pracowników Wydziału w konkursach OPUS i PRELUDIUM NCN

W ostatnich dniach Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki konkursów na finansowanie projektów badawczych w ramach programów OPUS i PRELUDIUM. Wśród nagrodzonych projektów 16 jest realizowanych przez naukowców Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, z czego aż 7 na naszym Wydziale!!! 

Fundusze zostały przyznane następującym wnioskom grantowym:

Wykład prof. dr hab. Marka Figlerowicza „Europejczycy – historia odczytana z DNA”

W dniu 22 listopada 2021 roku miała miejsce inauguracja uroczystości uświetniających 70-lecie naszego Wydziału.

Wydarzeniem otwierającym był fascynujący wykład prof. dr hab. Marka Figlerowicza, dyrektora Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu. Podczas swojego wystąpienia zatytułowanego „Europejczycy – historia odczytana z DNA”, Profesor wprowadził nas w zagadnienia związane z badaniem antycznego DNA, migracjami ludzi pierwotnych czy też poszukiwaniem swoich genetycznych przodków. 

Naukowcy WWZ ponownie wśród 2 proc. najczęściej cytowanych naukowców świata

Czasopismo „PLOS Biology Journal” po raz kolejny opublikowało listę najlepszych naukowców na świecie pod względem cytowalności ich publikacji w naukowej literaturze. Wśród niemal 190 tys. najbardziej wpływowych naukowców na świecie znalazło się 11 naukowców Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Zarządzenie nr 7/01/2021 w sprawie wprowadzenia godzin dziekańskich

Szanowni Państwo,

W związku z uroczystym wykładem inaugurującym obchody 70 – lecia Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu przekazujemy zarządzenie nr 7/01/2021 w sprawie wprowadzenia godzin dziekańskich w dniu 22 listopada 2021r w godzinach 10:00 - 12:00.

 

 

 

Seminarium SKN, 18.11.2021 „Anatomia porażki w fotografii przyrodniczej"

Drodzy Studenci, Doktoranci i Pracownicy Naukowi, jako Opiekun Studenckich Kół Naukowych prowadzonych na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach chciałbym Państwa serdecznie zaprosić na kolejne w tym roku akademickim spotkanie odbywające się w ramach spotkań zatytułowanych „seminaria SKN”.

Profesor dr hab. Tomasz Szwaczkowski powołany na stanowisko Koordynatora ds. programu „Doktorat Wdrożeniowy” na naszym Wydziale

W dniu 19 października 2021 roku Profesor dr hab. Tomasz Szwaczkowski został powołany na stanowisko Koordynatora ds. programu „Doktorat Wdrożeniowy” realizowanego w dyscyplinie Zootechnika i Rybactwo na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach.

Strony

Subskrybuj RSS - strona główna