Centrum Kliniczne B+R Medycyny i Hodowli Zwierząt oraz Ochrony Klimatu UPP

Projekt Centrum klinicznego B+R medycyny i hodowli zwierząt oraz ochrony klimatu

27 lutego na terenie Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu odbyło się uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę Centrum Klinicznego B+R Medycyny i Hodowli Zwierząt oraz Ochrony Klimatu. W uroczystości wzięły udział władze UPP i Wydziału oraz przedstawiciele władz miasta i samorządu, między innymi pan Krzysztof Grabowski, wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego oraz dr Bartłomiej Wróblewski, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.

Centrum ma być nowoczesnym, specjalistycznym budynkiem Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach UPP, w którym planuje się prowadzenie badań z obszaru nauk biologicznych, zootechniki, weterynarii, przedklinicznych i translacyjnych umożliwiających przeniesienie wyników badań przeprowadzonych na zwierzętach do praktyki klinicznej. Celem inwestycji jest zwiększenie potencjału badawczego i innowacyjnego Uczelni w zakresie wpływu chowu i hodowli zwierząt na środowisko, jak również metod ochrony zdrowia zwierząt.

Fot. M. Szebiotko