Nowy projekt na Wydziale finansowany przez ARiMR

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (Działanie M16 „Współpraca”) pozyskano dofinansowanie operacji pt. „Opracowanie innowacyjnej technologii produkcji wysokiej jakości mięsa świń żywionych paszą wzbogaconą w kwasy omega-3 i kwercetynę z cebuli odpadowej”. Pełna wartość grantu na przeprowadzenie kompleksowych badań wynosi 4 499 305 zł, przy czym badania prowadzone na UPP są finansowane w 100% z otrzymanego grantu.

Z projektem ze strony UPP związane są dwie jednostki: Katedra Hodowli Zwierząt i Oceny Surowców (Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach) oraz Katedra Technologii Gastronomicznej i Żywności Funkcjonalnej (Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu). Z Naszego Wydziału w program zaangażowani są przede wszystkim dr inż. Janusz Wojtczak oraz dr inż. Grażyna Czyżak-Runowska.

Założeniem programu jest wykorzystanie dostępnej wiedzy zootechnicznej w zakresie doboru do kojarzenia oraz żywienia tuczników w celu uzyskania wysokiej jakości technologicznej, jak również kulinarno-estetyczno-prozdrowotnej mięsa. Istotne jest jednoczesne utrzymanie znaczących parametrów tucznych oraz rzeźnych zwierząt i co za tym idzie ekonomiki produkcji. Ważnym elementem projektu jest również ograniczenie emisji gazów cieplarnianych na jednostkę produkcji oraz zagospodarowanie odpadów organicznych.

 

Gratulujemy i życzymy owocnej pracy!