Kwiecień 2024

XXIV Sympozjum SKN na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach

Szanowni Państwo,

chciałbym serdecznie pogratulować wszystkim uczestnikom i prelegentom, którzy zmagali się dzisiaj z ogromnym stresem związanym z wystąpieniami publicznymi, ale i trudnymi pytaniami Komisji Konkursowej w ramach XXIV Sympozjum SKN na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach.

Komisja stanęła przed trudnym wyborem najlepszych wygłoszonych referatów. Po burzliwych naradach nagrody otrzymali:

Sukcesy Studenckiego Koła Naukowego Zootechników i Biologów WWZ

logo-konferencji2.jpg

Podczas zmagań w ramach III Międzynarodowej Konferencji dla Studentów i Doktorantów „Zootechnika i Akwakultura - dobre praktyki” organizowanej przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie studenci Studenckiego Koła Naukowego Zootechników i Biologów (WWZ) odnieśli niebywałe sukcesy! 

Podczas sesji pt. "Żywienie Zwierząt i Jakość Surowców Odzwierzęcych”,

Seminarium SKN - Makrokosmos mikrokosmos mikroplastik

Seminarium SKN - Makrokosmos mikrokosmos mikroplastik

Drodzy Studenci, Doktoranci i Pracownicy Naukowi,
jako Opiekun Studenckiego Koła Naukowego Zootechników i Biologów prowadzonego na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach chciałbym Państwa serdecznie zaprosić na kolejne spotkanie odbywające się w ramach cyklicznych wykładów zatytułowanych „seminaria SKN”.

Tym razem gościmy Panią dr Ewelinę Górowską-Wójtowicz (Zakład Fizjologii Medycznej, Katedra Nauk Biomedycznych, Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum), która wygłosi wykład pt. „Makrokosmos, mikrokosmos, mikroplastik".

Sukces studentów Weterynarii

Podczas V Międzynarodowego Seminarium Studenckich Kół Naukowych organizowanego w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie, decyzją Komisji Konkursowej wyróżnienie za najlepszy poster otrzymał nasz student kierunku Weterynaria Oskar Łętkowski. Przedstawił wyniki badań pt. „Ocena cytotoksycznosci fipronilu z wykorzystaniem ludzkich komórek HepG2 i Caco-2”, reprezentując SKN Med-Wet, sekcję Farmakologów i Toksykologów Weterynaryjnych "Paracelsus", której opiekunem jest prof. UPP dr hab. Lidia Radko.

Gratulujemy!

Prof. Hanna Jackowiak członkiem Komisji Biologii Rozwoju PAU

Logo PAU

W dniu  15 marca 2024 r. członkowie Komisji Biologii Rozwoju Polskiej Akademii  Umiejętności  (PAU) w Krakowie pozytywnie zaopiniowali kandydaturę prof. dr hab. Hanny Jackowiak z  Pracowni Histologii i Embriologii Zwierząt  KFBBZ Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach UP w Poznaniu do przyjęcia w poczet swojego gremium.

Ta zaszczytna nominacja jest wyrazem uznania znaczącego wkładu badań naukowych profesor Jackowiak nad histogenezą i organogenezą narządów układu pokarmowego i rozrodczego ptaków i ssaków w rozwój nauki.