XXIV Sympozjum SKN na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach

Szanowni Państwo,

chciałbym serdecznie pogratulować wszystkim uczestnikom i prelegentom, którzy zmagali się dzisiaj z ogromnym stresem związanym z wystąpieniami publicznymi, ale i trudnymi pytaniami Komisji Konkursowej w ramach XXIV Sympozjum SKN na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach.

Komisja stanęła przed trudnym wyborem najlepszych wygłoszonych referatów. Po burzliwych naradach nagrody otrzymali:

 • I miejsce
  • Jędrzej Rozynek za wygłoszenie pracy pt. „Zespół przetrwałych przewodów Müllera u kota – analiza genów kandydujących AMH oraz AMHR2”; 
 • II miejsce 
  • Autorzy: Paula Skrzypczak, Szymon Kujanek, Klaudia Łyczykowska, Liliana Ciesielska, Piotr Szymkowiak, Daria Praska, za wygłoszenie pracy pt. „Rodzaj tłuszczu paszowego jako czynnik wywołujący neofilię pokarmową u młodocianych osobników jesiotra syberyjskiego”;
 • III miejsce (ex æquo)
  • Autorzy: Bogumiła Nowak, Aleksandra Szejner, Pola Sidoruk, za wygłoszenie pracy pt. „Test składu chemicznego komercyjnych preparatów mlekozastępczych dla cieląt”;
  • Autorzy: Marta Sobczak, Zuzanna Sawicz, Marlena Wiench, Hanna Nowaczyk-Rzeszotalska, Malwina Kołodziej, za wygłoszenie pracy pt. „Znana mutacja genu PKD1 jest przyczyną wielotorbielowatości nerek również u kotów rasy sfinks kanadyjski”.

Polskie Towarzystwo Zootechniczne, oddział w Poznaniu, przeznaczył nagrodę specjalną dla wyróżniającej się pracy z zakresu Dyscypliny Zootechnika i rybactwo.

 • Autorzy: Pola Sidoruk, Mateusz Kałek, Bogumiła Nowak, Aleksandra Szejner, za wygłoszenie pracy pt. „Can a bromoform containing feed additive reduce methane emissions from Polish cattle”.

Polskie Towarzystwo Nauk Weterynaryjnych, oddział w Poznaniu, również przeznaczył nagrodę specjalną, tym razem dla wyróżniającej się pracy z zakresu Dyscypliny Weterynaria.

 • Autorzy: Julia Sztul, Katarzyna Choma, za wygłoszenie pracy pt. „Ocena zmian w gałce ocznej w grupie koni geriatrycznych"

Jeszcze raz bardzo serdecznie gratuluję i życzę dalszych sukcesów!

Uroczyste wręczenie nagród nastąpi podczas obrad Rad Naukowych Dyscyplin (17.05.2024), szczegóły dotyczące godziny zostaną podane w późniejszym terminie.

Bardzo dziękuję wszystkim osobom biorącym czynny jak i bierny udział w dzisiejszym sympozjum. 

Do zobaczenia na Uczelnianej Sesji Studenckich Kół Naukowych (15.05.2024).

Przygotował: dr hab. Bartosz Kierończyk