Sukcesy Studenckiego Koła Naukowego Zootechników i Biologów WWZ

logo-konferencji2.jpg

Podczas zmagań w ramach III Międzynarodowej Konferencji dla Studentów i Doktorantów „Zootechnika i Akwakultura - dobre praktyki” organizowanej przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie studenci Studenckiego Koła Naukowego Zootechników i Biologów (WWZ) odnieśli niebywałe sukcesy! 

Podczas sesji pt. "Żywienie Zwierząt i Jakość Surowców Odzwierzęcych”,

 • Pani Bogumiła Nowak zajęła I miejsce za wygłoszenie pracy pt. "The test of chemical composition of commercial milk replacers for calves”,
  • SKN ZiB, Sekcja Żywienia Zwierząt Przeżuwających i Mikrobiologii Przewodu Pokarmowego
   • Opiekun: prof. dr hab. Adam Cieślak
 • Pani Liliana Ciesielska zajęła III miejsce za wygłoszenie pracy pt. "Will insects appear on our plates? The effect of dietary Hermetia illucens fat application in broiler diets on the selected meat sensory parameters
  • SKN ZiB, Sekcja Żywienia Zwierząt Monogastrycznych i Amatorskich
  • SKN ZiB, Sekcja Akwakultury i Chowu Zwierząt Nieudomowionych
   • Opiekunowie: prof. UPP, dr hab. Jan Mazurkiewicz, dr hab. Bartosz Kierończyk, dr Mateusz Rawski

Warto podkreślić, że w konferencji uczestniczyli również,

 • Pani Klaudia Łyczykowska, praca pt. "Analysis of food preferences and feeding economics of freshwater turtles"
  • SKN ZiB, Sekcja Żywienia Zwierząt Monogastrycznych i Amatorskich
  • SKN ZiB, Sekcja Akwakultury i Chowu Zwierząt Nieudomowionych
   • Opiekunowie: prof. UPP, dr hab. Jan Mazurkiewicz, dr hab. Bartosz Kierończyk, dr Mateusz Rawski
 • Pan Piotr Szymkowiak, praca pt. „Effect of partial or total replacement of soybean oil with insect fat in broiler diets on the intestinal microbiota"
  • SKN ZiB, Sekcja Żywienia Zwierząt Monogastrycznych i Amatorskich
  • SKN ZiB, Sekcja Akwakultury i Chowu Zwierząt Nieudomowionych
   • Opiekunowie: prof. UPP, dr hab. Jan Mazurkiewicz, dr hab. Bartosz Kierończyk, dr Mateusz Rawski

Na podkreślenie zasługuje fakt, że wszystkie referaty były prezentowane w języku kongresowym.

Uczestnikom, jak i nagrodzonym prelegentom serdecznie gratuluję i życzę dalszych sukcesów!

Aktywnych studentów realizujących projekty w ramach SKN Zootechników i Biologów oraz SKN Medyków Weterynaryjnych gorąco zachęcam do podjęcia wyzwania i promocji uzyskanych wyników badań poza murami naszej Uczelni.

Dr hab. Bartosz Kierończyk