Maj 2023

Uczelniana Sesja Studenckich Kół Naukowych 2023

Szanowni Państwo,

z wielką przyjemnością chciałbym poinformować, że studenci działający w ramach Studenckich Kół Naukowych na naszym Wydziale odnieśli ogromny sukces na arenie ogólnouczelnianej w trakcie Sesji Studenckich Kół Naukowych 2023. Jest to dowód na reprezentowanie wysokiego poziomu prowadzonych badań, jak i zaangażowania studentów w prace ponadwymiarowe. Wszystkim studentom biorącym udział w SKN serdecznie gratuluję i życzę dalszych sukcesów na arenie lokalnej oraz poza murami Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Sekcja Przyrodnicza:

Wykład prof. dr hab. Agaty Chmurzyńskiej

Pani prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Agata Chmurzyńska

W dniu 26 maja 2023r. odbył się otwarty wykład prof. dr hab. Agaty Chmurzyńskiej, dedykowany dla wszystkich pracowników Wydziału. Tytuł wykładu to: „Polimorfizm genów, wybory żywieniowe i zdrowie”. Pani Profesor jest kierownikiem Katedry Żywienia Człowieka i Dietetyki na Wydziale Nauk o Żywności i Żywieniu UPP, ale swoją działalność naukową rozpoczynała na naszym Wydziale, gdyż pracę doktorską realizowała w Katedrze Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt (promotor – prof. dr hab. Marek Świtoński).

GRANT W KONKURSIE POLONEZ BIS 3 PRZYZNANY NA NASZYM WYDZIALE

GRANT W KONKURSIE POLONEZ BIS 3 PRZYZNANY NA NASZYM WYDZIALE

W rozstrzygniętym właśnie konkursie programu POLONEZ BIS złożono w sumie 230 wniosków, z czego 47 projektów zostało zakwalifikowanych do finansowania. Jeden z nich będzie częściowo realizowany na naszym Wydziale: „POLLINATORS ET AL. - Pobocza dróg jako ważne połączenie dla owadów zapylających w krajobrazie miejskim”, którego kierownikiem jest dr Irene Piccini z Uniwersytetu w Turynie.

Wizyta studentów z Wageningen University

Dnia 19 maja 2023 roku na naszym Wydziale odbyła się wizyta studentów ze stowarzyszenia studenckiego "De Veetelers" z Wageningen University w Holandii. Spotkanie miało na celu wymianę wiedzy i doświadczeń z zakresu hodowli bydła oraz zrównoważonego rolnictwa.

Wydarzenie rozpoczęło się od przywitania studentów przez dr hab. Marcina Pszczołę, który pełnił rolę gospodarza spotkania. Przedstawił on informacje o Polsce oraz omówił kontekst hodowli bydła w kraju. Następnie głos zabrała Caroolien Spaans, doradczyni rolna w Ambasadzie Królestwa Niderlandów w Polsce.

Dwa nowe granty OPUS na Wydziale

Doskonałe informacje spłynęły do nas w dniu wczorajszym z Narodowego Centrum Nauki!

Dwoje pracowników Wydziału uzyskało finansowanie grantów w ramach programu OPUS – są to dr hab. Zofia Madeja i dr hab. Jakub Cieślak, pracownicy Katedry Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt.

Dr hab. Zofia Madeja będzie realizowała projekt pt. „Rola mitochondriów w kształtowaniu rozwoju zarodków ssaków, od zapłodnienia do pierwszych sygnałów indukujących różnicowanie komórek” na łączną kwotę 2 711 954zł.

Akademickie czwartki - Koty z probówki i psy z mrożonki - magia czy codzienność w praktyce lekarza weterynarii

Plakat informacyjny -

Serdecznie zapraszamy na wykład z cyklu „Akademickie czwartki – spotkania z nauką dla uczniów szkół średnich

nt. "Koty z probówki i psy z mrożonki - magia czy codzienność w praktyce lekarza weterynarii"

Zapraszamy do rejestracji grupowej lub indywidualnej za pośrednictwem kodu QR na plakacie lub pod linkiem https://forms.gle/t8LePihFudUwM9Sd7