Lipiec 2022

Dr Weronika Banaszak-Cibicka otrzymała stopień doktora habilitowanego

Pani Dr hab. Weronika Banaszak-Cibicka

Dr Weronika Banaszak-Cibicka otrzymała stopień doktora habilitowanego

Rada Naukowa Dyscypliny Nauki Biologiczne Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na posiedzeniu w dniu 11 lipca 2022 roku podjęła uchwałę o nadaniu dr Weronice Banaszak-Cibickiej stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, w dyscyplinie nauki biologiczne.

Tematem osiągnięcia naukowego była „Wieloaspektowa analiza zmian fauny pszczół (Hymenoptera: Apoidea: Apiformes) w środowisku zurbanizowanym”.

Rewelacyjne wyniki ewaluacji dyscyplin przypisanych do WWZ

Logo Ministerstwo Edukacji i Nauki
28 lipca br. poznaliśmy wyniki ewaluacji jakości działalności naukowej na naszym Uniwersytecie. Oceny dokonywano w trzech kategoriach: poziom naukowy działalności naukowej, efekty finansowe badań naukowych i prac rozwojowych oraz wpływ działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki.
 
Trzy dyscypliny przepisane do naszego Wydziału uzyskały bardzo wysokie kategorie:

  XVI Kongres Problemy w rozrodzie małych zwierząt

  Plakat informacyjny nt. XVI Kongres Wrocław-Rozród małych Zwierząt, 24-25 września 2022

  W dniach od 24 do 25 września 2022 roku odbędzie się we Wrocławiu XVI Kongres „Problemy w rozrodzie małych zwierząt”.

  Kongres będzie miał miejsce w Centrum Naukowo-Dydaktycznym Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu i z pewnością zainteresuje wszystkich lekarzy weterynarii zajmujących się rozrodem małych zwierząt. Wykłady będą prowadzić uznani wykładowcy z kraju i zagranicy.
   

  Dr Ewa Sell-Kubiak została wybrana nową Prezydentką Permanent Committee of World Congress on Genetics Applied to Livestock Production

  Zdjęcie nr 1: Zbliżenie na Ewę Sell-Kubiak jako nową Prezydentkę na scenie przy mównicy.
  Dr Ewa Sell-Kubiak została wybrana nową Prezydentką Permanent Committee of World Congress on Genetics Applied to Livestock Production (WCGALP https://wcgalp.com).
   
  Jest to największa na świecie konferencja naukowa poświęcona genetyce w hodowli zwierząt, która co cztery lata przyciąga ok. 1400 uczestników.