Rewelacyjne wyniki ewaluacji dyscyplin przypisanych do WWZ

28 lipca br. poznaliśmy wyniki ewaluacji jakości działalności naukowej na naszym Uniwersytecie. Oceny dokonywano w trzech kategoriach: poziom naukowy działalności naukowej, efekty finansowe badań naukowych i prac rozwojowych oraz wpływ działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki.
 
Trzy dyscypliny przepisane do naszego Wydziału uzyskały bardzo wysokie kategorie:
  • zootechnika i rybactwo – kategoria:  A+
  • nauki biologiczne - kategoria:  A
  • weterynaria  - kategoria:  A
Tak świetny wynik to efekt ciężkiej pięcioletniej pracy nie tylko pracowników naszego Wydziału, ale w przypadku nauk biologicznych także pracowników innych Wydziałów UPP, którzy realizują badania w tej dyscyplinie. Okazuje się, że umiejętność współpracy i praca zespołowa w ramach trzech dyscyplin przynosi korzyści.
 
Serdeczne gratulacje i podziękowania dla wszystkich osób realizujących badania w/w dyscyplinach za ich wkład w ewaluację!!!
 
Prof. dr hab. Izabela Szczerbal
Prodziekan ds. Nauki