Konferencja naukowa Problemy zdrowotne tarlaków troci i łososia-ocena zagrożenia

Zdjęcie 1 - uczestnicy konferencji

Konferencja naukowa "Problemy zdrowotne tarlaków troci i łososia – ocena zagrożenia"

W dniu 24 czerwca br., w historycznych murach gmachu Kolegium Rungego, odbyła się konferencja naukowa pt. „Problemy zdrowotne tarlaków troci i łososia – ocena zagrożenia”,  której organizatorami była Katedra Nauk Przedklinicznych i Chorób Zakaźnych Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz Instytut Rybactwa Śródlądowego im. S. Sakowicza w Olsztynie, przy współudziale Sekcji Ichtiopatologii Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych oraz Oddziałem Polski European Association of Fish Pathologists (EAFP). Patronat honorowy nad konferencją objęli  JM Rektor UP w Poznaniu prof. dr hab. Krzysztof Szoszkiewicz oraz Wicepremier Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pan Henryk Kowalczyk.

Konferencja zgromadziła przedstawicieli czołowych ośrodków naukowych w Polsce, zajmujących się chowem i hodowlą oraz zdrowiem ryb, jak również hodowców ryb łososiowatych, a także przedstawicieli Okręgów Polskiego Związku Wędkarskiego. Wygłoszono 12 bardzo interesujących referatów, których prelegenci reprezentowali: Instytut Oceanologii PAN w Sopocie, Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie, Morski Instytut Rybacki-PIB w Gdyni, Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Słupsku, Państwowy Instytut Weterynaryjny-PIB w Puławach, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.

Prezentowane wyniki obserwacji troci w ich środowisku naturalnym, ze szczególnym uwzględnieniem rozwijających się u ryb zmian chorobowych, jak również wielokierunkowe analizy badań uwzględniających zarówno diagnostykę bakteriologiczną, mykologiczną, parazytologiczną, toksykologiczną, jak również metaboliczną obejmującą oznaczanie poziomów hormonów i innych parametrów związanych m. in ze stresem ryb, stały się podstawą do ożywionej dyskusji. Wymiernym jej efektem jest wspólna deklaracja uczestników konferencji o podjęciu współpracy naukowej i ubieganiu się o możliwość pozyskania środków na finansowanie dalszych badań w przedmiotowym zakresie. Ponadto, uczestnicy podkreślili konieczność kontynuowania rozpoczętej współpracy naukowej, proponując przyjęcie cyklicznej formy konferencji.