Wyniki zmagań podczas XXII Sympozjum Studenckich Kół Naukowych na WWZ

Szanowni Państwo, 
jako Opiekun Studenckiego Koła Naukowego Zootechników i Biologów na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu mam zaszczyt poinformować, że w ramach XXII Sympozjum SKN na WWZ, które odbyło się dnia 11. kwietnia 2022 roku Komisja Konkursowa w składzie,

  1. dr inż. Wojciech Andrzejewski - Przewodniczący Komisji
  2. dr inż. Anita Zaworska-Zakrzewska - członkini
  3. dr hab. Marcin Hejdysz - członek

wyłoniła spośród wygłoszonych referatów 3 zwycięskie prace oraz jedno wyróżnienie (zgodnie z kryteriami oceny zawartymi w Regulaminie Sympozjum). 

I miejsce - „Czy Twój pies jest bezpieczny? Zagrożenia mikrobiologiczne wynikające ze stosowania diety BARF”; Autorzy pracy: Piotr Szymkowiak, Muhammad Rumman Aslam, AbdKareem Adqowiyy Wale, Paula Skrzypczak, Marcelina Chudyk, Małgorzata Badura 
SKN ZiB - Sekcja Żywienia Zwierząt Monogastrycznych i Amatorskich

II miejsce - „Badania wstępne naskórka słonia afrykańskiego (Loxodonta africana) obserwacje makro- i mikroskopowe”; Autorzy pracy: Przemysław Gawrysiak, Oliwią Kończak, Maciej Lenort
SKN ZiB - Sekcja Histologiczna

III miejsce - "Ocena zależności masy ciała od długości pancerza żółwi Emydura subglobosa”; Autorzy: Paula Skrzypczak, Piotr Szymkowiak, Marcelina Chudy, Małgorzata Badura
SKN ZiB - Sekcja Żywienia Zwierząt Monogastrycznych i Amatorskich

Wyróżnienie - „Analiza morfologiczna żuchwy bobra europejskiego (Castor fiber) ze wstępną oceną objawów choroby stomatologicznej”; Autorzy: Łukasz Urbański, Iga Szmajdzińska, Jan Niewiadomski, Mateusz Hetman, Jakub J. Ruszkowski
SKN MW - Sekcja Anatomii Zwierząt

Nagrodę ufundowaną przez Polskie Towarzystwo Zootechniczne za najlepszą pracę z zakresu nauk zootechnicznych otrzymał referat, pt. „Analiza ekspresji miRNA w trakcie adipogenezy in vitro świni domowej”, autorką pracy jest Adrianna Bilińska.

Komisja Konkursowa wielokrotnie podkreślała wysoki poziom wygłoszonych prac, co świadczy o wysokim potencjale naukowym młodych badaczy.

Serdecznie dziękuję za Państwa zaangażowanie. Życzę dalszych sukcesów na arenie ogólnouczelnianej i poza murami naszej Uczelni w ramach uczestnictwa w kolejnych seminariach, sympozjach, czy konferencjach naukowych.

dr inż. Bartosz Kierończyk
Opiekun Studenckiego Koła Naukowego Zootechników i Biologów, WWZ, UPP