PRAKTYKI ZAWODOWE

ZARZADZENIA I REGULAMINY

TERMINARZ PRAKTYK ZAWODOWYCH DLA KIERUNKU BIOLOGIA STOSOWANA

Terminarz praktyk WMWZ w roku akademickim 2021/2022  PDF.png

Kierunku studiów: Biologia Stosowana

Czynność

Kierunek akcji

Miejsce / osoba

Nieprzekraczalny termin

Złożenie przez Studenta umowy (2 egzemplarze) oraz wniosku o odbycie praktyki zawodowej (zał. nr 2 do Zarządzenia Rektora UP nr 43/2014 formularz P.164_F1) potwierdzonego przez Jednostkę Przyjmującą

Koordynator praktyk

 

Biologia Stosowana

dr Maciej Sassek

(tel. 61 846 6084)

macsass@up.poznan.pl

 

29.05.2022

Podpisanie wniosku przez Koordynatora praktyk oraz nadanie numeru umowie (zał. nr 3 do Zarządzenia Rektora UP nr 43/2014 formularz P.164_F2) i przekazanie do Dziekanatu WMWZ z prośbą o podpis Dziekana

 

Dziekanat WMWZ

Mgr inż. Łukasz Zieleziński

(Tel. 61 848 7104)

lukasz.zielezinski@up.poznan.pl

30.06.2022

Podpisanie umowy przez Dziekana (2 egzemplarze) i przekazanie jej do Jednostki Przyjmującej za pośrednictwem Koordynatora praktyk lub studenta

Jednostka przyjmująca

Przed rozpoczęciem praktyki

Podpisanie umowy (2 egzemplarze) przez przedstawiciela Jednostki Przyjmującej i zwrotne przesłanie 1 egz. do Dziekanatu WMWZ

Dziekanat WMWZ

Przed rozpoczęciem praktyki

Przekazanie na ręce Koordynatora wypełnionego przez Studenta Dziennika praktyk z opinią Opiekuna z Jednostki przyjmującej

Biologia – sekretariat Katedry Fizjologii i Biochemii Zwierząt

30.11.2022

Przekazanie do Dziekanatu WMWZ Dzienników praktyk pozytywnie zaopiniowanych przez Koordynatora

Dziekanat WMWZ

31.01.2023

 

 

 

 

 

DOKUMENTY I WNIOSKI DLA KIERUNKU BIOLOGIA STOSOWANA

BIOLOGIA STOSOWANA

Rodzaj dokumentu

Wersja Word

Wersja PDF

Wniosek o odbycie praktyki

word-doc-icon.png

PDF.png

Charakterystyka miejsca praktyki

-

-

Umowa o organizację studenckiej praktyki zawodowej

word-doc-icon.png

PDF.png

Dziennik praktyk

word-doc-icon.png

PDF.png

Wniosek o zwolnienie

word-doc-icon.png

PDF.png

Intership – documents in English

-

-

TERMINARZ PRAKTYKI ZAWODOWYCH DLA KIERUNKU ZOOTECHNIKA

DOKUMENTY I WNIOSKI DLA KIERUNKU ZOOTECHNIKA

 

ZOOTECHNIKA STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

Rodzaj dokumentu

Wersja Word

Wersja PDF

Wniosek o odbycie praktyki

word-doc-icon.png

PDF.png

Charakterystyka miejsca praktyki

word-doc-icon.png

PDF.png

Umowa o organizację studenckiej praktyki zawodowej

word-doc-icon.png

PDF.png

Dziennik praktyk

word-doc-icon.png

PDF.png

Wniosek o zwolnienie

word-doc-icon.png

PDF.png

Intership – documents in English

word-doc-icon.png

PDF.png

TERMINARZ PRAKTYK - ARCHIWUM

Terminarz praktyk:

Kierunek Rok akademicki    
Agroturystyka 2019/2020    
Biologia 2019/2020    
Weterynaria 2018/2019