Prezent pod choinkę dla SKN Zootechników i Biologów

Miło nam poinformować o kolejnym sukcesie studentów reprezentujących SKN ZiB Sekcję Żywienia Zwierząt Monogastrycznych i Amatorskich podczas VII Ogólnopolskiej Sesji Studenckich Kół Naukowych organizowanej przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Autorzy w składzie Pani Marcelina Chudyk, Małgorzata Badura, Roksana Wachowiak, Joanna Kowalska oraz Jakub Ziarnik otrzymali wyróżnienie za referat, pt. Wpływ dodatku pełnotłustych mączek z larw Tenebrio monitor i Zophobas morio do diet kurcząt rzeźnych na wybrane parametry morfologiczne kości piszczelowych”.

Serdecznie gratulujemy oraz życzymy dalszych sukcesów na arenie ogólnopolskiej jak i międzynarodowej!

Na szczególne wyróżnienie zasługuje fakt, że Pani Marcelina Chudyk wraz z Panią Małgorzatą Badurą prezentowały uzyskane wyniki w formie zdalnej, uczestnicząc jednocześnie w programie ERASMUS+, przebywając obecnie na terytorium Rumunii. Jak widać dla ambitnych studentów nie ma żadnych granic!

Pozostałych członków SKN ZiB oraz SKN Medyków Weterynaryjnych bardzo mocno zachęcam do mobilizacji i uczestnictwa w sesjach, sympozjach i konferencjach w kolejnym roku kalendarzowym. 

dr inż. Bartosz Kierończyk
Opiekun SKN Zootechników i Biologów