Wrzesień 2022

prof. dr hab. Tomasz Strabel otrzymał odznakę „Zasłużony dla Rolnictwa”

Awers medalu zasłużony dla rolnictwa

Podczas ostatniego zjazdu Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, który odbył się w Krakowie w dniach 20-23 września, prof. dr hab. Tomasz Strabel został odznaczony przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi odznaką honorową „Zasłużony dla Rolnictwa”. Decyzja Ministra została podjęta na wniosek Zarządu Poznańskiego Koła PTZ zatwierdzonego przez Zarząd Główny PTZ. Odznaka została przyznana za osiągnięcia naukowe i działalność organizacyjną na rzecz rolnictwa, w szczególności hodowli zwierząt.

Projekt EU HORYZONT - WIDERA

Flaga Unii Europejskiej

1 września 2022 roku rozpoczęto realizację projektu finansowanego przez EU HORYZONT – WIDERA w całości nazwanego Bringing Excellence to Transformative Engaged Research in Life Sciences through Integrated Digital Centres. Jego celem jest szeroko pojęte polepszenie standardów naszego życia, poprzez wykorzystanie współczesnych możliwości i technik komunikacyjnych. Projekt realizuje 9 instytucji partnerskich z Czech, Niemiec, Włoch, Estonii, Łotwy, Rumunii, Serbii i Polski.

WWZ NA EXOTIC FEST SUMMER

Zespół Wydziału na Exotic Fest Summer 2022

Fascynująca podróż w świat zoologii i anatomii, zwiedzanie ambulansu weterynaryjnego, niesamowite pokazy chemiczne oraz animacje dla dzieci to tylko niektóre atrakcje przygotowane przez Pracowników Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach UPP podczas Exotic Fest Summer na Międzynarodowych Targach Poznańskich (27-28 sierpnia 2022).

Więcej informacji na stronie Życie na Wydziale

Piknik Wydziałowy - 8 października 2022 r.

Polana Ogrodu Dendrologicznego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Szanowni Pracownicy i Doktoranci Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach
Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy

W związku z zakończeniem rocznych obchodów 70-lecia naszego Wydziału a także w podziękowaniu za ogrom czteroletniej pracy, która pozwoliła na uzyskanie przez nasze Dyscypliny Naukowe świetnych wyników w ewaluacji jednostek naukowych

ZAPRASZAM