Wydziałowe zebranie informacyjne dla studentów I roku 2023

Wydziałowe zebranie informacyjne  dla studentów I roku studiów stacjonarnych odbędzie się w dniu  02.10.2023 r. dla kierunków:

  • godz. 09.00 - biologia stosowana, zootechnika
  • godz. 11.00 - weterynaria 

w sali wykładowej Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej ul. Szydłowska 43 w Poznaniu

Na spotkaniu wydane zostaną legitymacje studenckie oraz zbierane będą zaświadczenia od lekarza medycyny pracy.

OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA !!!

(wymagany strój galowy)