VI wykład jubileuszowy - POZNANIE MIKROŚRODOWISKA NOWOTWORU UJAWNIA NOWE CELE TERAPEUTYCZNE I MOŻLIWOŚCI TERAPII

VI WYKŁAD JUBILEUSZOWY "POZNANIE MIKROŚRODOWISKA NOWOTWORU UJAWNIA NOWE CELE TERAPEUTYCZNE I MOŻLIWOŚCI TERAPII" - 27 MAJA 2022 ROKU O GODZINIE 11.00 W SALI WYKŁADOWEJ UCMW PANI PROF. BOŻENY KAMIŃSKIEJ-KACZMAREK

Prof. Bożena Kamińska-Kaczmarek

Poznanie mikrośrodowiska nowotworu ujawnia nowe cele terapeutyczne i możliwości terapii

Guz nowotworowy składa się nie tylko z komórek nowotworowych, ale także różnych komórek podścieliska i komórek odpornościowych, które tworzą specyficzne mikrośrodowisko sprzyjające progresji guza i modyfikujące odpowiedź pacjenta na terapie. W złośliwych glejakach komórki mieloidalne, które gromadzą się w guzie i mogą stanowić 40% jego masy, ulegają przeprogramowaniu, tracą zdolność do walki z nowotworem, a zaczynają wspomagać inwazyjność oraz indukują lokalną i globalną immunosupresję.

Sekwencjonowanie pojedynczych komórek RNA (scRNA-seq) i cytometria masowa (CyTOF) to nowoczesne techniki umożliwiające ilościowe oznaczenie całych transkryptomów lub >30 celów białkowych w poszczególnych komórkach. Ich wykorzystanie pozwoliło na badania transkryptomu lub kilkudziesięciu białek w pojedynczych komórkach i umożliwiło precyzyjną identyfikację typów komórek oraz funkcjonalnego w nowotworze.

Wyniki tych badań zweryfikowały wiele wcześniejszych założeń i dostarczyły mocnych dowodów na nieoczekiwaną różnorodność nacieków mieloidalnych i limfoidalnych w glejakach oraz przeprogramowanie komórek w otoczeniu guza.

Określono subpopulacje komórek i ścieżki sygnałowe, które promują progresję guza, wpływają na przeżycie pacjentów lub czynią nowotwory podatnymi na immunoterapię.

Dzięki temu zaproponowano szereg nowych podejść terapeutycznych modulujących mikrośrodowisko, hamujących poszczególne typy komórek i uwrażliwiających pacjentów na immunoterapię, atrakcyjne narzędzie w walce z nowotworami.

Dokładna ocena funkcjonalnych fenotypów komórek mieloidlanych i limfoidalnych w guzie o określonym genotypie może być niezbędna do projektowania skutecznych terapii.