SUKCESY NASZYCH PRACOWNIKÓW – NAGRODY POLSKIEGO TOWARZYSTWA NAUK WETERYNARYJNYCH

Polskie Towarzystwo Nauk Weterynaryjnych ogłosiło wyniki konkursu na najlepsze publikacje naukowe z obszaru nauk weterynaryjnych opublikowane w roku 2023. Z prawdziwą przyjemnością i dumą informujemy, iż wśród nagrodzonych znaleźli się pracownicy naszego Wydziału.

W kategorii za wyróżniającą się pracę przeglądową ogłoszoną w krajowym lub zagranicznym czasopiśmie z listy JCR, w języku polskim lub obcym  II miejsce zdobył zespół w składzie  lek. wet. Agata Augustyniak, dr Ewelina Czyżewska-Dors i prof. Małgorzata Pomorska-Mól za pracę: Immune status of piglets during the first week of life: Current knowledge, significance and assessment – a review, opublikowaną w Annals of Animal Science.

W kategorii oryginalnych prac badawczych opublikowanych w zespole międzynarodowym w czasopiśmie z listy JCR w języku angielskim wyróżnienie zdobyła publikacja pt. Outbreak of highly pathogenic avian influenza A(H5N1) clade 2.3.4.4b virus in cats, Poland, June to July 2023. opublikowana w EuroSurveillance (IF19), której współautorem jest prof. Małgorzata Pomorska-Mól 

Wszystkim nagrodzonym gratulujemy sukcesów!