SUKCESY NASZYCH PRACOWNIKÓW – NAGRODY POLSKIEGO TOWARZYSTWA NAUK WETERYNARYJNYCH

Polskie Towarzystwo Nauk Weterynaryjnych ogłosiło wyniki konkursu na najlepsze publikacje naukowe z obszaru nauk weterynaryjnych opublikowane w roku 2021. Z prawdziwą przyjemnością i dumą informujemy, iż wśród nagrodzonych znaleźli się pracownicy naszego Wydziału.

W kategorii za najlepsze doniesienie kazuistyczne nagrodę I stopnia zdobył zespół w składzie Mateusz Hebel, Wojciech Panek, Jakub Ruszkowski, Maria Nabzdyk, Dariusz Niedzielski, Katarzyna Pituch,  Aaron Jackson, Maciej Kiełbowicz i Małgorzata Pomorska-Mól za pracę: Computed tomography findings in a cohort of 169 dogs with elbow dysplasia - a retrospective study opublikowaną w BMC Vet Res. 2021, 6,17(1):296 (IF: 2,741, punkty MEiN: 140).

W kategorii za oryginalną pracę badawczą ogłoszoną w krajowym lub zagranicznym czasopiśmie z listy JCR, nagrodę III stopnia otrzymał zespół w składzie: Małgorzata Pomorska-Mól, Hanna Turlewicz-Podbielska, Maciej Gogulski, Jakub Ruszkowski, Magdalena Kubiak, Anna Kuriga, Przemysław Barket, Marek Postrzech za pracę: A cross-sectional retrospective study of SARS-CoV-2 seroprevalence in domestic cats, dogs and rabbits in Poland opublikowaną w  BMC Vet Res 2021, 7, 17:322 (IF: 2,741; punkty MEiN: 140). 

W kategorii za wyróżniającą się pracę przeglądową ogłoszoną w krajowym lub zagranicznym czasopiśmie z listy JCR, nagrodą II stopnia uhonorowano zespół autorski w składzie: Małgorzata Pomorska-Mól, Jan Włodarek, Maciej Gogulski, Marta Rybska za pracę:  Review: SARS-CoV-2 infection in farmed minks - an overview of current knowledge on occurrence, disease and epidemiology ogłoszoną w czasopiśmie Animal 2021, 15(7):100272 (IF: 3,24; punkty MEiN: 200).

Wszystkim nagrodzonym gratulujemy sukcesów!