Przyznano nagrody im. prof. dr hab. Jerzego Zwolińskiego

Rektorska komisja ds. Nagród i Wyróżnień dla Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu przyznała nagrody im. prof. dr hab. Jerzego Zwolińskiego oraz wyróżnienia listem gratulacyjnym Rektora UPP za najlepsze prace magisterskie wykonane w roku akademickim 2020/2021. Z dumą możemy ogłosić, iż wyróżniono jedną pracę magisterską wykonaną na naszym Wydziale. Jej autorką jest mgr inż. Elżbieta Kosiak, absolwentka kierunku zootechnika. Wyróżniona praca to: „Doskonalenie bydła w oparciu o indeksy hodowlane” i została  ona napisana pod opieką prof. dr hab. Zbigniewa Sobka.

Gratulujemy!