Prof. Małgorzata Pomorska - Mól członkiem Rady Sanitarno-Epizootycznej

10 maja br. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pan Czesław Siekierski powołał prof. Małgorzatę Pomorską - Mól na członka Rady Sanitarno-Epizootycznej.

Rada Sanitarno-Epizootyczna jest organem doradczo-opiniodawczym Głównego Lekarza Weterynarii, w szczególności w zakresie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, w tym chorób odzwierzęcych; prowadzenia badań kontrolnych zakażeń zwierząt; monitorowanie chorób odzwierzęcych i odzwierzęcych czynników chorobotwórczych oraz związanej z nimi oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe: u zwierząt, w produktach pochodzenia zwierzęcego, w żywności oraz paszach.

Rada liczy 7 członków powoływanych przez ministra właściwego do spraw rolnictwa, na wniosek Głównego Lekarza Weterynarii, spośród osób wyróżniających się wiedzą oraz doświadczeniem zawodowym w dziedzinie sanitarno-epizootycznej.

Serdecznie gratulujemy !